Hogeschool van Amsterdam

HvA vormt Europees platform voor onderwijs en onderzoek

30 sep 2016 10:46 | Afdeling Communicatie

De HvA heeft samen met vijf Europese onderwijsinstellingen een consortium opgericht van strategische partners. De zes hogeronderwijsinstellingen gaan samenwerken in toegepast onderzoek, beroepsonderwijs, de toekomstige arbeidsmarkt en de professionele ontwikkeling van medewerkers. Eind november is de oprichtingsconferentie.

De samenwerkingspartners zijn: Edinburgh Napier University, Frankfurt University of Applied Sciences, Helsinki Metropolia University of Applied Sciences, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences en University College Ghent.  Het organisatiebrede consortium biedt een platform en kwaliteitsimpuls voor internationale samenwerking en verdergaande internationale oriëntatie.

Op 28 en 29 november vindt de kick off bijeenkomst van het consortium plaats met een conferentie in Amsterdam. Doel van de conferentie is verdere kennismaking, match-making tussen onderzoekers, docenten, opleidingsmanagers en staf en het formuleren van gezamenlijke ideeën voor internationale samenwerking op een aantal thema’s. Op 28 november wordt de samenwerking officieel bekrachtigd door ondertekening van de overeenkomst door de Colleges van Bestuur van de consortium-partners. 

 

Meer informatie:

Erik van den Berg, e.e.w.van.den.berg@hva.nl