Hogeschool van Amsterdam

Sportlectoren gaan samenwerken

22 aug 2016 14:13 | Afdeling Communicatie

De sportlectoren van diverse hogescholen hebben een platform voor praktijkgericht sportonderzoek opgericht. Cees Vervoorn, lector Topsport en Onderwijs is een van hen. De oprichting van een nationale en langdurige lectorensamenwerking moet over vier jaar leiden tot uiteenlopende onderzoeksprestaties.

Het sportlectorenplatform is een logisch vervolg op de eerder ontwikkelde Kennisagenda Sport en Bewegen . Een van de belangrijkste doelen van het lectorenplatform is om deze kennisagenda tot uitvoering te brengen. Hiervoor zullen zij een netwerk opbouwen met andere sport- en beweegonderzoekers, de sportpraktijk en het bedrijfsleven. Als onderdeel van een te ontwikkelen onderzoeksprogramma komen deze partijen samen in FieldLabs. Met het oog op een landelijk beoordelingssysteem voor de kwaliteit van sportinterventies hebben de sportlectoren zichzelf een mooie ambitie opgelegd.

Voor Cees Vervoorn, lector Topsport en Onderwijs aan de Hogeschool van Amsterdam, heeft het sportlectorenplatform een enorme toegevoegde waarde. Niet alleen vanwege versterking van het landelijke sport- en beweegonderzoek maar vooral vanwege de gezamenlijkheid en bereidheid om de handen in een te slaan. ‘Als een onderwerp zich leent voor samenwerking dan is dat sport. Ik ben dan ook heel blij dat dit zo snel en goed gelukt is!’

De samenwerking is mede tot stand gekomen met ondersteuning van Regieorgaan SIA. Ook stimuleert het regieorgaan de samenwerking met financiële middelen uit de Platformregeling . Het platform wordt begeleid door het Kenniscentrum Sport .

Meer informatie: projectleider Robert Gelinck, robert.gelinck@kcsport.nl

Bron: www.regieorgaan-sia.nl