Hogeschool van Amsterdam

Toekenning RAAK-subsidies voor zes projecten HvA

1 jul 2016 17:00 | Afdeling Communicatie

Alle zes de aanvragen die de HvA heeft ingediend voor projectsubsidie bij het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA zijn gehonoreerd. Het gaat om drie aanvragen van de faculteit Techniek, twee van de faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie en een van de faculteit Business en Economie. Ieder project ontvangt zo’n 300.000 euro en heeft een looptijd van twee jaar. RAAK kreeg 31 aanvragen en kende er 16 toe, waarvan dus zes aan de HvA.

De projectsubsidies werden uitgekeerd in het kader van RAAK-mkb, dat projecten financiert van hogescholen in samenwerking met het mkb. Het doel van de regeling is het bevorderen van kennisuitwisseling om het innovatief vermogen van mkb-ondernemingen te vergroten.

Het gaat om de volgende onderzoeksprojecten:

 

Meer profijt uit data

Meer profijt uit data gaat onderzoeken hoe mediabedrijven die veel digitale toepassingen ontwikkelen, de data die daarbij vrijkomen, beter kunnen benutten.
Lectoraat:            Crossmedia
Lector:                 Harry van Vliet

 

Onderzoek naar de inzet van lichte elektrische vrachtvoertuigen voor stadslogistiek

In dit project ontwikkelen de Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Rotterdam samen met logistiek dienstverleners, verladers en voertuigaanbieders uit het mkb, netwerkorganisaties, kennisinstellingen en gemeenten nieuwe kennis over logistieke concepten en business modellen met lichte elektrische vrachtvoertuigen (LEVV) met als doel de rendabele inzet van LEVV’s in stadslogistiek.
Lectoraat:              City Logistics
Lector:                   Walther Ploos van Amstel

 

CoReUs: Co-Creating Responsive Urban Spaces

Hoe kan de verblijfskwaliteit en de verblijfsperceptie van de publieke ruimte versterkt worden door de toepassing van ‘interactieve objecten’? Het gaat om objecten die met licht, beeld, geluid, en sensoren real time reageren op de gebruikers en de ruimte daarop afstemmen.
Lectoraat:            Bouwtransformatie
Lector:                  Frank Suurenbroek

 

Passende mode via internet

Passende mode via internet onderzoekt de vraag: Op welke wijze kan tot een gebruikersvriendelijke, betaalbare, betrouwbare en valide maatvoering worden gekomen bij het online bestellen van kleding?
Lectoraat:            Fashion Research and Technology
Lector                   Hein Daanen

 

Data mining for MRO process optimization

Data mining for MRO process optimization behelst een onderzoek naar de mogelijkheden van Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) SME’s in de luchtvaartindustrie om op basis van historische onderhoudsgegevens  storingen te voorspellen en zo beter te anticiperen op reparaties en eisen aan materialen.
Lectoraat:            Aviation Engineering
Lector:                 Robert J. de Boer

 

Alliance for Responsible Denim

Hoe kunnen concurrenten in de denim industrie leren om samen te werken om de duurzaamheid te verbeteren door het verminderen van het gebruik van giftige chemische stoffen en de grote hoeveelheden water en zo de productie daadwerkelijk veranderen?
Lectoraat:         Amsterdamse Kenniseconomie
Lector:             Willem van Winden

http://www.regieorgaan-sia.nl/content/RAAK-regeling/raak-mkb