Hogeschool van Amsterdam

Forensische wetenschappers onderzoeken Lowlands-bezoekers

Crime lab is opnieuw plaats delict op festivalterrein

29 jul 2016 09:49 | Afdeling Communicatie

Laat iemand die een moord pleegt met een kussen op andere plekken vingersporen achter dan iemand die een kussen verschoont? En in welke mate verschilt de chemische samenstelling van vingersporen tussen personen? Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), de Technische Universiteit Delft (TU Delft), de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de Politieacademie (PA) gaan samen op onderzoek uit op Lowlands.

De onderzoekers kijken de festivalbezoekers op 19, 20 en 21 augustus op hun vingers in het crime lab, dat net als vorig jaar onderdeel is van Lowlands Science.

Verklappen vingersporen moord?

In het crime lab gaat het enerzijds om de positie van de vingersporen. De deelnemers krijgen eerst de opdracht een kussen in een kussensloop te stoppen. Vervolgens is het de bedoeling dat ze met een ander kussen een pop ‘verstikken’. Er wordt gemeten hoeveel kracht de ‘daders’ hierbij uitoefenen. 

Bij beide handelingen hebben de deelnemers een speciale UV-verf op hun vingers. In een donkere ruimte kijken de onderzoekers vervolgens met een forensische UV-lamp en geautomatiseerde beeldverwerking of en hoe de locaties van de achtergelaten vingersporen van elkaar verschillen. Ook wordt gekeken of er een relatie bestaat tussen de gevonden posities van de vingersporen en de druk die werd uitgeoefend bij ‘de moord’.

Vingerveeg gevraagd; je zweet wat je eet

Anderzijds gaat het in het crime lab om de chemische samenstelling van vingersporen. De onderzoekers vragen de deelnemers om met hun vinger over een stuk folie te vegen. Twee keer met ongewassen en twee keer met gewassen handen. Tevens vullen de deelnemers een vragenlijst in over zichzelf en hun eet- en leefgewoonten. De onderzoekers kijken of deze gewoonten, het geslacht en de leeftijd van de deelnemers zijn af te leiden uit de chemische samenstelling van hun vingerveeg. Aan alle onderzoeken in het crime lab nemen de festivalgangers anoniem deel.

Eerder onderzoek uitbreiden

Een pilotstudie heeft eerder uitgewezen dat de positie van vingersporen te gebruiken is om iets te zeggen over de activiteit die plaatsvond. Ook is uit verkennend onderzoek gebleken dat de gemoedstoestand van een persoon en wat iemand gegeten/gedronken heeft van invloed is op de chemische samenstelling van een vingerspoor. Om wetenschappelijk betrouwbare conclusies te kunnen trekken, zijn meer data en verder onderzoek noodzakelijk.

Lowlandsbezoekers leveren noodzakelijke data

De benodigde data leveren de festivalbezoekers door deel te nemen aan het onderzoek. Na afloop van het festival worden de data geanalyseerd en wordt onderzocht hoe informatie over de plaatsing en chemische samenstelling van vingersporen in de forensische praktijk kan worden gebruikt.

Nieuwe manieren om verdachten op te sporen

Als vingersporen enerzijds iets kunnen zeggen over de activiteiten die bij een misdrijf hebben plaatsgevonden en anderzijds inzicht geven in persoonskenmerken van een verdachte, dan heeft dat grote toegevoegde waarde voor het forensisch onderzoek. De technieken kunnen gebruikt worden om de opsporing van verdachten te versnellen en om tegenstrijdige hypothesen of verklaringen te toetsen.

Samenwerking zorgt voor directe vertaling naar praktijk

De samenwerking tussen het NFI, de TU Delft, de HvA en de PA maakt dit multidisciplinaire onderzoek mogelijk. Het zorgt ervoor dat de resultaten direct met beroepsopleidingen en met professionals in de opsporingspraktijk worden gedeeld, zodat het proces van opsporing en vervolging verder kan worden verbeterd.

Lowlands Science wordt mogelijk gemaakt door Campagnebureau BKB, IBM, De Hersenstichting, Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en KNAW.