Hogeschool van Amsterdam

Besluit deelname pilot flexstuderen volgt na de zomer

21 jul 2016 14:58 | Afdeling Communicatie

In de afgelopen maanden hebben de HvA en UvA in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gewerkt aan een regeling die studeren in eigen tempo mogelijk moet maken.

Deze regeling staat vanaf heden open voor commentaar op https://www.internetconsultatie.nl/besluitexperimentflexstuderen. Na de zomer besluit de HvA over deelname aan de pilot en legt dit voor aan de studentgeleding van de CMR.

Waarom Flexibel studeren?

In december 2015 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin PvdA en VVD opriepen om een proef met het betalen van collegegeld per studiepunt mogelijk te maken aan de HvA en UvA, zodat studenten hun  studie meer in eigen tempo kunnen plannen en combineren met andere activiteiten, zoals een stage, een eigen onderneming,  bestuurswerk of andere neventaken. Het initiatief voor de pilot flexibel studeren kwam van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb), VVD en PvdA.

Deelname HvA en UvA

Vanuit de HvA en UvA hebben vertegenwoordigers van studentenraden intensief meegedacht hoe deze pilot het bewust en planmatig studeren kan versterken en het beste aansluit bij de wensen van studenten die naast hun studie andere activiteiten ontplooien. De richtlijnen van de pilot zijn nu opgenomen in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) die per heden open staat voor commentaar op https://www.internetconsultatie.nl/besluitexperimentflexstuderen.

De proef zal zich beperken tot een nog te bepalen aantal opleidingen en aantal studenten. De HvA legt het besluit over deelname aan de proef in het najaar formeel aan de studentgeleding voor en bespreekt dan welke bacheloropleidingen meedoen met de proef.