Hogeschool van Amsterdam

Financieel Studieplan helpt aankomende studenten met geldzaken

7 jun 2016 13:45 | Afdeling Communicatie

Het Financieel Studieplan, een website van het Nibud, helpt aankomende studenten inzicht krijgen in wat studeren kost.

Sinds de invoering van het leenstelsel in 2015 is er veel veranderd. Dat maakt het voor studenten lastig om in te schatten hoe zij hun inkomsten en uitgaven zo goed mogelijk in balans kunnen houden. Om hen hierbij te helpen heeft het NIBUD het Financieel Studieplan opgesteld.

Het Financieel Studieplan:

  • helpt studenten bewuster om te gaan met geld;
  • geeft snel inzicht in inkomsten en uitgaven;
  • geeft de mogelijkheid inkomsten en uitgaven te vergelijken met andere studenten;
  • geeft inzicht in de lening en hoeveel terug te betalen aflossingen;
  • biedt handvatten om in gesprek te gaan over de studiefinanciën;
  • en biedt een kijkje in de financiële toekomst.

Het Financieel Studieplan is een initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Nibud, DUO, LSVb, ISO, LKvV, NJR, LAKS, JOB, CNV Jongeren, FNV Jong, Fonds 21 en Stichting Goede doelen Nh1816.