Hogeschool van Amsterdam

Brief decanen HvA aan Raad van Toezicht

13 apr 2016 11:30 | Afdeling Communicatie

De decanen van de HvA hebben vandaag een brief gestuurd aan de Raad van Toezicht, waarin zij ingaan op de discussie die is ontstaan rond de benoemingsprocedure voor een nieuwe voorzitter van het College van Bestuur en een nieuwe rector magnificus UvA.

De decanen verzoeken de Raad van Toezicht vast te houden aan eerder gemaakte afspraken. De evaluatie van de samenwerking tussen HvA en UvA, zo werd bij aanvang van de benoemingsprocedure afgesproken, vindt plaats snel na de benoeming van de nieuwe bestuursleden. “Wij hechten eraan dat het proces zoals wij dat hebben afgesproken op die manier verloopt. Wij vrezen dat halsoverkop de samenwerking evalueren alvorens er een nieuw bestuur komt, de belangen van het primair proces kunnen schaden en spreken daarom hierbij unaniem de wens uit vast te houden aan de eerder overeengekomen procedure”, aldus de decanen.