Hogeschool van Amsterdam

Pilot flexibel studeren niet in september van start

25 mrt 2016 09:43 | Afdeling Communicatie

De pilot flexibel studeren, een initiatief van LSVB, VVD en PvdA, start niet op 1 september 2016 aan de HvA en UvA. De wet vereist dat er, ook aan een kleinschalig experiment, een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) ten grondslag ligt. Het maken en behandelen daarvan kost meer tijd. Op dit moment werken HvA en UvA samen met het ministerie van OCW, hard aan de AMvB om het experiment zo mogelijk in februari en anders in september 2017 te laten beginnen.

Op 14 december 2015 nam de Tweede Kamer een motie aan van de leden Mohandis (PvdA) en Duisenberg (VVD) waarin werd gevraagd om aan de UvA en HvA een experiment mogelijk te maken waarbij studenten slechts collegegeld betalen voor de vakken die zij daadwerkelijk van plan zijn te volgen (‘flexstuderen’). Dat kan een uitkomst zijn voor studenten die de opleiding in een langzamer tempo willen doorlopen wegens bestuurswerk, een eigen onderneming of andere neventaken. 
 
De UvA-HvA-werkgroep flexstuderen, bestaande uit vertegenwoordigers van studenten en deskundigen uit de organisatie, heeft het College van Bestuur (CvB) na bestudering van alle opties geadviseerd te wachten met de start van de pilot tot de AMvB gereed is. Het CvB heeft dit advies overgenomen.