Hogeschool van Amsterdam

Monique Pijls wordt lector Didactiek van de Bètavakken

22 feb 2016 09:10 | Afdeling Communicatie

Het College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) benoemt per 1 maart 2016 dr. Monique Pijls (1970) tot lector Didactiek van de Bètavakken aan de Faculteit Onderwijs en Opvoeding. In haar nieuwe rol richt Pijls zich op het versterken van het bèta-onderwijs in de grootstedelijke context.

Hoe kan het bètaonderwijs kinderen inspireren, en jongeren een goed fundament geven voor banen van de toekomst? Dit is de centrale vraag waarop het HvA-lectoraat Didactiek van de Bètavakken zich gaat richten. Bètavakken en technologie spelen een belangrijke rol in de economie en innovatie. Daarnaast zijn bètavakken belangrijk, omdat burgers daardoor maatschappelijke vraagstukken beter begrijpen, zoals duurzame energie, voeding, gezondheid en klimaat.

Ietje Veldman, decaan van de Faculteit Onderwijs en Opvoeding: ‘Als hogeschool willen wij een waardevolle bijdrage leveren aan het inspireren van leerlingen in het primair, voortgezet en beroepsonderwijs voor de bètavakken. Met de benoeming van Monique Pijls én de verbreding van het lectoraat willen we vakdidactische kennis voor de bètavakken toepasbaar maken voor leerkrachten in deze schoolsoorten. Natuurlijk ondersteunt de nieuwe lector ook de lerarenopleiders in de bètavakken aan onze hogeschool bij het opleiden van leraren. Wij zijn dan ook bijzonder blij met de benoeming van Monique Pijls.’

Grote stad als lesmateriaal

Het lectoraat Didactiek van de Bètavakken is een uitbreiding van het eerder opgerichte HvA-lectoraat Wetenschap en Techniek, dat zich vooral richtte op het primair onderwijs. Het nieuwe lectoraat gaat onder andere onderzoeken hoe de lessen Wetenschap en Technologie in het primair onderwijs verbeterd kunnen worden met toegepaste vakdidactische kennis, evenals de bètavakken in het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs. Daarnaast richt het onderzoek zich op het beter op elkaar laten aansluiten van de leerlijnen van primair, voortgezet en beroepsonderwijs.

De projecten van het lectoraat maken zoveel mogelijk gebruik van de mogelijkheden die een grote stad als Amsterdam biedt. Leerlingen in het bètaonderwijs werken aan opdrachten uit de stedelijke omgeving. Thema’s als klimaat, voeding, duurzaamheid en gezondheid staan centraal. De nieuwe lector gaat dan ook nauw samenwerken instituten als Science Center Nemo en het Wetenschapsknooppunt van de Universiteit van Amsterdam, academische opleidingsscholen en vaknetwerken. Daarnaast is er aansluiting bij de regionale expertisecentra voor Wetenschap en Techniek.

Over Monique Pijls

Monique Pijls (1970) promoveerde bij de Universiteit van Amsterdam (UvA) op het proefschrift ‘Collaborative mathematical investigations with the computer: learning materials and teacher help’, waarin zij het ‘samenwerkend wiskunde leren’ in 4 havo bij wiskunde A onderzocht. Sinds 2013 werkt zij bij de Faculteit Onderwijs en Onderzoek als hoofddocent onderzoek in de eerstegraadsmasteropleidingen.