Hogeschool van Amsterdam

Knowledge Mile genomineerd voor Pro-Motor Award 2016

14 jan 2016 13:43 | Afdeling Communicatie

Het Knowledge Mile-initiatief van het Amsterdam Creative Industries Network (ACIN) is genomineerd voor de Pro-Motor Award 2016. De award is een nieuwe prijs om projecten en ideeën uit de samenwerking tussen beroepsonderwijs, bedrijfsleven en overheid te belonen. ACIN is de uitvoerder van het speerpunt Amsterdam Creative Industries van de HvA.

De Knowledge Mile is een applied research ecosystem waarin stakeholders samenkomen om innovatieve oplossingen voor grootstedelijke problemen te testen, te ontwikkelen en te tonen.

De jury van de award, onder leiding van voorzitter Ab van der Touw van Siemens Nederland, prijst de manier waarop ACIN via de Knowledge Mile community een maatschappelijk thema (grootstedelijke gebieden) multidisciplinair aan weet te pakken, door samen te werken met regionale en lokale partijen zoals bewoners en bedrijven. De jury ziet deze manier van participatie-organisatie als een innovatieve aanpak die veel potentie heeft voor andersoortige vraagstukken binnen Nederland.

Over de Knowledge Mile

De Knowledge Mile is een gebied in het centrum van Amsterdam dat loopt van het Amstelstation tot de Nieuwmarkt. Een community van bedrijven, studenten, docenten, onderzoekers, bewoners en maatschappelijke organisaties werkt hier samen om de leefbaarheid van het gebied te verbeteren. Ze werken samen aan oplossingen voor stedelijke problemen als de verkeersdrukte, luchtverontreiniging en regenoverlast.

Bij de Knowledge Mile community zijn onder andere betrokken: Hogeschool van Amsterdam, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Hogeschool Inholland, Bell Labs, KPN, NS, Gemeente Amsterdam, Amsterdam Rainproof, We the City en Waag Society.

Voor meer informatie, bezoek:
www.publiekprivaatsamenwerken.nl en www.knowledgemile.org .