Hogeschool van Amsterdam

Virtual reality moet empathie voor vluchtelingen vergroten

1 dec 2015 13:18 | Afdeling Communicatie

Een nieuwe interactieve installatie maakt het mogelijk om een reis van een vluchteling in virtual reality te ervaren. De speler zit in een nagebouwde vrachtwagen, met een masker en VR-bril op, waardoor alle zintuigen worden aangesproken: beeld, geluid, tast en reuk. Promovendus Martijn Kors, verbonden aan zowel het HvA-lectoraat Play & Civic Media als de TU Eindhoven, ontwikkelde deze VR-ervaring samen met student Cas Ketel.

Martijn Kors onderzoekt of en hoe games empathie kunnen opwekken, met in dit project speciaal de aandacht voor het perspectief vanuit de vluchteling. Kors is als onderzoeker verbonden aan het HvA-lectoraat Play & Civic Media van lector Ben Schouten. Anderhalf jaar geleden besloot het lectoraat om een samenwerking aan te gaan met Amnesty International (met een pilotproject bij het HvA Medialab), om een jongere doelgroep via games te interesseren voor vraagstukken rondom mensenrechten. De centrale vraag: hoe kunnen we games gebruiken als middel om mensen zich te laten verplaatsen in een ander, en meer te interesseren voor een sociaal vraagstuk?

Reis in laadruimte

In de VR-ervaring ‘A breathtaking journey’ neemt de speler plaats in een nagebouwde vrachtwagen, waarna hij onderdeel wordt van een persoonlijk verhaal van een anoniem persoon. Allereerst ziet en hoort de speler via de VR-bril ‘een droomscenario’: een flashback van het land in oorlog dat hij of zij is ontvlucht. De speler begrijpt dat zijn broer is meegenomen, en dat hij eerder een mislukte vluchtpoging heeft ondernomen via zee, waardoor het laatste geld op is. Vervolgens wordt de speler ‘wakker’ achterin een vrachtwagen. Hier begint de ‘immersie’: de speler kan zijn hoofd draaien en rondkijken. Hij voelt de truck rijden en schudden, en ruikt de geur die de mandarijnenkisten rondom hem verspreiden. Bij een grenscontrole gaan de deuren open. De speler moet zijn adem inhouden omdat er met warmtemeters wordt gecontroleerd. Het spel blijft de ademhaling continu meten. Wat daarna gebeurt, hangt af van de keuze die de speler maakt.

Empathie gemeten

De VR- toepassing met geur en tast is relatief nieuw. Heeft meer embodiment ook meer impact op de empathie van de spelers? Dat onderzoekt Kors met zijn team. Omdat het onderzoek nog loopt, kan nu nog niet worden beschreven hoe dit gemeten wordt.

Het doel is om een groter publiek meer te interesseren voor het onderwerp. Maar trekt de installatie niet vooral mensen die zich al goed hier al betrokken bij voelen bij deze problematiek? Kors: ‘De VR-ervaring trekt inderdaad al mensen die bijvoorbeeld een interesse hebben in virtual reality, of die zich al betrokken voelen bij het onderwerp. Maar op evenementen kunnen we wel mensen lokken met uiteenlopende meningen over dit thema. Het werkt in dat geval goed dat de installatie een novelty factor heeft , waardoor we een breder publiek nieuwsgierig kunnen maken, ongeacht hun mening over het onderwerp.’

De installatie stond eerder onder meer op de Dutch VR Days. Momenteel staat het in een testruimte van de TU Eindhoven en begin december op het event Playground Virtual Reality in Groningen . Neem voor meer informatie contact op met Martijn Kors: 31 (0)6 4241 2828/ m.j.l.kors@tue.nl/ m.j.l.kors@hva.nl.

Martijn Kors is als onderzoeker verbonden aan het lectoraat Games& Play van de HvA en de TU Eindhoven. De installatie A breathtaking journey maakt deel uit van het project Persuasive Gaming, een samenwerking tussen Universiteit Utrecht (Humanities), Technische Universiteit Eindhoven (Industrial Design) / Hogeschool van Amsterdam (lectoraat Play & Civic Media), Erasmus Universiteit Rotterdam (Communication and Media), en twee interactieve mediabedrijven (IJsfontein en Submarine). Dit project wordt gefinancierd door het Amsterdam Creative Industries Network en NWO.