Hogeschool van Amsterdam

UvA en HvA ondersteunen voorstel pilot flexibel studeren

14 dec 2015 09:21 | Afdeling Communicatie

UvA en HvA zijn bereid zijn deel te nemen aan een pilot flexibel studeren, waarbij niet het volledige collegegeld hoeft te worden betaald, maar alleen voor vakken die daadwerkelijk gevolgd worden. De pilot is het initiatief van LSVb, VVD en PvdA.

Het voorstel wordt maandag 14 december besproken in de commissievergadering OCW in de Tweede Kamer. Als het voorstel wordt overgenomen door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) zou de pilot in 2016-2017 van start kunnen gaan voor maximaal 1000 studenten.

De UvA en HvA vinden net als de Landelijke Studenten Vakbond (LSVB), VVD en PvdA dat studenten meer ruimte kunnen krijgen om hun studie op een passende manier in te richten. Dymph van den Boom, waarnemend voorzitter UvA-HvA: ‘We herkennen dat er bij onze studenten behoefte is om hun studie te combineren met extracurriculaire activiteiten, zorg, werk of een bedrijf, of studie bij andere instellingen. De manier waarop de overheid de student op dit moment laat betalen en het hoger onderwijs financiert past daar niet goed bij. Deze pilot biedt studenten meer mogelijkheden, meer flexibiliteit.’

In het voorstel betalen studenten niet voor een volledig studiejaar, maar per vak. Als ze het vak niet halen, moet opnieuw betaald worden. Het is met name voordelig voor studenten die vooraf al weten dat zij zeker minder dan 80% van het onderwijs gaan volgen.

Welke studenten kunnen deelnemen?

De studenten die zich willen aanmelden moeten in 2015-2016 al ingeschreven staan aan de UvA of HvA en moeten in aanmerking komen voor het wettelijke collegegeldtarief. Ook is deelname alleen mogelijk voor studenten vanaf het tweede jaar die een positief bindend studieadvies hebben ontvangen. De HvA onderzoekt op dit moment welke opleidingen komend studiejaar zullen deelnemen aan de pilot.

Lees het opinieartikel van Stefan Wirken (LSVb), Pieter Duisenberg (VVD), Mohammed Mohandis (PvdA) en Dymph van den Boom (UvA-HvA) in de Volkskrant.