Hogeschool van Amsterdam

HvA en gemeente Amsterdam ondertekenen overkoepelend convenant

Samen leren, samen onderzoeken, samen doen

2 dec 2015 09:17 | Afdeling Communicatie

Huib de Jong, rector Hogeschool van Amsterdam en Kajsa Ollongren, wethouder Economie, Kunst en Cultuur Gemeente Amsterdam tekenden 1 december jl. een samenwerkingsoverkomst die overkoepelend is aan al bestaande convenanten tussen HvA en gemeente.

Beide partners willen de samenwerking die al vele jaren op veel verschillende terreinen bestaat, verder verdiepen en intensiveren. Amsterdam is bij uitstek een kennisstad en heeft behoefte aan kennis op de gebieden digitale media, onderwijs, techniek, ondernemerschap, sport en zorg. HvA biedt onderwijs en doet aan onderzoek op deze terreinen, in samenwerking met partners in de Amsterdamse grootstedelijke context en kan op deze manier studenten ervaring laten opdoen. De gemeente zal stageplekken bieden en voor HvA docenten en medewerkers van de gemeente zullen mogelijkheden voor uitwisseling worden verkend en gerealiseerd.