Hogeschool van Amsterdam

Geschokte reacties op gebeurtenissen in Parijs

15 nov 2015 12:04 | Afdeling Communicatie

De gebeurtenissen van afgelopen vrijdag in Parijs leiden tot geschokte reacties binnen de Hogeschool van Amsterdam. Op de dag van de aanslagen waren enkele studenten van de hogeschool in Parijs. Gelukkig behoren zij niet tot de slachtoffers en zijn zij in veiligheid. Rector Huib de Jong spreekt namens het College van Bestuur zijn medeleven uit met alle betrokkenen in Frankrijk en benadrukt dat hij hoopt dat verdere escalatie van maatschappelijke verhoudingen uitblijft.

'Deze aanslagen treffen ons allemaal in ons hart', aldus De Jong. 'De blinde haat, de willekeur van het geweld, de angst die gezaaid wordt; er zijn geen woorden voor. Ons medeleven gaat uit naar de nabestaanden maar ook naar al onze collega's bij Franse universiteiten en hogescholen en naar de studenten in Parijs.
Ondertussen maken wij ons zorgen over de maatschappelijke gevolgen van deze terroristische daad. Het gevaar bestaat dat standpunten over en weer verharden en leiden tot polarisatie tussen bevolkingsgroepen. Het bestuur van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam hoopt dat de gemeenschap van het hoger onderwijs haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt en zal bijdragen aan een goed, open en inhoudelijk debat, aan nuancering, aan de-escalatie en aan verbinding tussen standpunten, mensen en groepen in de samenleving.'