Hogeschool van Amsterdam

Wereldvoedseldag leeft onder studenten Voeding en Diëtetiek

16 okt 2015 09:31 | Afdeling Communicatie

Bij de opleiding Voedsel en Diëtetiek van de Hogeschool van Amsterdam start dit collegejaar een excellentieprogramma, waarin verdeling en verspilling van voedsel aan de orde komt. Dat zijn de issues waar Wereldvoedseldag op 16 oktober wereldwijd aandacht voor vraagt. Er is genoeg voedsel beschikbaar om de wereldbevolking gezond te voeden, maar door een onevenredige verdeling gebeurt dat nog niet.

842 miljoen mensen zijn ondervoed, terwijl ruim 2 miljard mensen overgewicht of obesitas hebben. Deze en andere onderwerpen spelen een rol in de HvA-opleiding Voeding en Diëtetiek. De ethische aspecten zoals die door Wereldvoedseldag worden uitgedragen, krijgen de studenten later in jaar 2 bij het vak Voeding & Ethiek.

In andere vakken wordt dieper ingegaan op de sociale kanten en de milieu-aspecten van voedsel. Freek Morren, docent bij Voeding en Diëtetiek : ‘We besteden bij het vak Eten en Herkomst aandacht aan voedselketens. Welk traject leggen de koffiebonen uit Zuid-Amerika af, voordat ze verwerkt worden in een kop koffie? Arbeidsomstandigheden, de kosten, de tussenpersonen die er betrokken zijn bij de doorverkoop van de halffabricaten komen in dit eerstejaarsvak aan de orde.’

Excellentieprogramma toegankelijk voor andere studenten

Met het excellentieprogramma Food and Society hopen Morren en zijn collega´s de grote belangstelling die er voor voeding is, om te zetten in inschrijvingen. Naast de verdeling en verspilling van voeding staat dit programma in het teken van: sociologisch-historische aspecten van eten en voedsel, food en media & food en ethiek. Het excellentieprogramma is niet alleen bedoeld voor studenten Voeding en Diëtetiek, maar heeft een bredere scope en is toegankelijk voor studenten van andere HvA-opleidingen. Het programma start in februari 2016.