Hogeschool van Amsterdam

App-gebruikers voelen zich gezonder en sporten vaker

7 okt 2015 07:41 | Afdeling Communicatie

Hardlopers die een app gebruiken, sporten vaker en voelen zich gezonder dan degenen die geen app gebruiken. Dat blijkt uit onderzoek van lector Marije Baart de la Faille van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en Hogeschool Inholland naar de invloed van hardloopapps als Runkeeper, Runtastic en Strava onder deelnemers aan de Dam tot Damloop.

Foto: Daniël Rommens (Folia)

De onderzoekers namen recent een grootschalige enquête af onder ruim 4000 deelnemers, en vergeleken daarbij twee grote groepen, namelijk app-gebruikers en mensen die geen app gebruiken. Tussen de resultaten van de twee groepen vonden zij significante verschillen: degenen die een app gebruiken voelen zich na de Dam tot Damloop gezonder, verloren vaker gewicht, zijn fysiek actiever, eten gezonder, en stimuleren anderen vaker om ook meer te bewegen.

Zo gaf 55,8% van de app-gebruikers die 16 km liepen aan zich energieker te voelen, tegenover 44,2% van de groep die geen app gebruikt . De verschillen zijn nog groter voor de hardlopers die ‘slechts’ 6,7 kilometer liepen: ruim 65% van de app-gebruikers op deze afstand geeft aan een beter gevoel over zichzelf te hebben, tegenover zo’n 34% van de lopers die geen app gebruikten.

Invloed apps op bewegen niet eerder onderzocht

‘Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de invloed van het gebruik van apps op motivatie en beweging,’ legt HvA-/Inholland-lector Kracht van Sport Marije Baart de la Faille uit. ‘Op dit moment zijn sportapps ook nog niet evidence-based; er is niet onderzocht of en hoe ze werken. We hebben nu eigenlijk voor het eerst een significant verband ontdekt tussen apps, en sporten en bewegen.’ Onlangs verscheen dan ook een wetenschappelijk artikel over dit onderzoek in het wetenschappelijke blad BMC Public Health.

Causaal verband vaststellen

Het causale verband tussen het gebruik van apps tijdens het sporten en betere gezondheid en sportprestaties is hiermee nog niet officieel bewezen: in dit onderzoek hebben de hardlopers zelf over hun gezondheid en fysieke gedrag gerapporteerd. Om nog beter vast te stellen of apps de oorzaak zijn van het gezondere gedrag, is een interventiestudie nodig met een voor- en een nameting. De onderzoekers volgen daarom nu een grote groep hardlopers, die in april dit jaar zijn begonnen met trainen voor de Dam tot Damloop 2015. Op dit moment worden de vervolgmetingen verricht. Volgend jaar zal ook experimenteel onderzoek verricht worden waarin mensen met bepaalde apps gaan trainen en de effecten daarvan in kaart gebracht worden.

Apps als hulpmiddel

Zou het niet zo kunnen zijn dat app-gebruikers sowieso al gezonder en fitter zijn, en vaker sporten? ‘De resultaten wijzen erop dat dit niet het geval is’, zegt Baart de la Faille, ‘We hebben bij de analyse van de enquête namelijk gecorrigeerd op factoren als leeftijd en fysieke conditie. Dat betekent dat deze factoren niet de oorzaak kunnen zijn van de uitkomsten; het is niet zo dat de ene groep fitter of jonger is.’ De resultaten duiden er dus wel op dat apps mensen in beweging brengen. En dat is precies wat Baart de la Faille verder wil onderzoeken: ‘We zijn met name geïnteresseerd hoe we mensen met een inactieve levensstijl in beweging kunnen krijgen. Apps kunnen daar een handig hulpmiddel voor zijn. Door meer onderzoek te doen, hopen we in de toekomst apps zo in te kunnen zetten, dat we verschillende doelgroepen zo effectief mogelijk stimuleren bij het bewegen.’

Bekijk de verschillen tussen de twee groepen in infographic1 en infographic2.

Lector Marije Baart de la Faille vertelt woensdag 7 oktober over de eerste uitkomsten van het onderzoek op het AISS Symposium Sport en Apps bij de Hogeschool van Amsterdam.