Hogeschool van Amsterdam

Studiesucces is en blijft topprioriteit

29 sep 2015 07:54 | Afdeling Communicatie

“De aanpak van het verbeteren van het studiesucces heeft de allerhoogste aandacht binnen de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Naast andere onderwerpen als informatie, communicatie en roostering investeren we in de intensivering van het onderwijs en de begeleiding door meer docenten aan te stellen. Een hoger studiesucces en een lagere uitval of wisseling van studie in met name het eerst jaar, moeten het gevolg zijn.” Dat zegt Huib de Jong, rector van de Hogeschool van Amsterdam, in reactie op het verschijnen van de jaarlijkse Keuzegids HBO 2016. De HvA eindigt in de overall-ranking van grote hogescholen op plaats tien, net als vorig jaar. Wel is de totaalscore ten opzichte van de editie van 2015 gestegen van 52 naar 54 punten.

Drie onderdelen

De Keuzegids HBO baseert haar oordelen over de hogescholen als geheel en over onderliggende opleidingen op drie onderdelen: De Nationale Studenten Enquête NSE, de accreditatieoordelen van de NVAO en de resultaten op het terrein van studiesucces. Ten opzichte van 2014 scoort de HvA positiever op het terrein van studenttevredenheid. Op een schaal van 1-5 steeg de HvA dit jaar naar 3.79. Belangrijk daarbinnen is de grote stijging van studenten die aangaven ‘tevreden’ of ‘zeer tevreden’ te zijn: dit percentage steeg van 64,9% naar 70,7%.

Ook het oordeel van de experts van de NVAO, de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie, stemt tot tevredenheid. In het afgelopen studiejaar 2014-2015 zijn zo’n 20 opleidingen onder de loep genomen. Hoewel nog niet alle oordelen officieel binnen zijn, scoren alle opleidingen minimaal ‘voldoende’ of ‘goed.’ “Een belangrijk signaal van deskundigen”, aldus De Jong.

Weerbarstig probleem

“Zorgenkindje blijft het achterblijvend studiesucces, overigens niet alleen bij de HvA, maar bij vrijwel alle hogescholen.”, aldus rector De Jong. “Als 44% van alle eerstejaars ondanks de vele maatregelen van de laatste jaren wisselt van studie of geheel uitvalt, is dat een cijfer dat tot nadenken stemt. Veel energie en geld wordt dan ook ingezet om dat tij te keren.”

Trots

Kijkend naar de beoordelingen in de Keuzegids HBO 2016 van individuele opleidingen, springen enkele er positief uit. Zo behaalt de 2e graads Lerarenopleiding Maatschappijleer van de HvA een score van 74. Het is hiermee de hoogst scorende opleiding Maatschappijleer van alle soortgelijke opleidingen in Nederland. Ook de HvA-bacheloropleiding Sport, Management en Ondernemen, de enige in zijn soort in Nederland, krijgt een ranking van 70 punten. De opleiding Leraar Gezondheidzorg en Welzijn eindigt eveneens op de eerst plek met een score van 68 punten. Hiermee laat deze HvA-opleiding zes soortgelijke opleidingen elders in het land achter zich. Tot slot belandt ook de opleiding Forensisch Onderzoek op een eerste plaats met 66 punten. “Ik ben enorm trots op alle docenten en medewerkers die zich voor deze en al die andere opleidingen iedere dag weer met hart en ziel inzetten. Resultaten als die in de Keuzegids stimuleren ons om onze kernopdracht steeds weer beter op te pakken: de studenten van vandaag opleiden tot de professionals van morgen”, aldus Huib de Jong.