Hogeschool van Amsterdam

Opening Hogeschooljaar: de Ondernemende HvA

27 aug 2015 22:00 | Afdeling Communicatie

Ondernemersvaardigheden worden steeds belangrijker voor studenten, die hun weg moeten vinden op een veranderende arbeidsmarkt. ‘Ondernemingszin’ was dit jaar dan ook het thema van de Opening van het Hogeschooljaar van de Hogeschool van Amsterdam (HvA).

‘Ondernemingszin staat voor kansen zien, creatief zijn en ideeën hebben om de omgeving te verbeteren,’ opent rector Huib de Jong. Veel HvA-studenten tonen deze ondernemingszin, blijkt deze middag. Hoe kan de hogeschool dit versterken? Ook daarover gaat de opening in Muziekgebouw aan ’t IJ.

Annemarie van Gaal: ‘grenzeloos vertrouwen’

Na het openingswoord door waarnemend collegevoorzitter Dymph van den Boom is het podium voor ondernemer ‘in hart en nieren’ Annemarie van Gaal. ’De wereld verandert’, signaleert Van Gaal: ‘We worden ondernemer van ons eigen leven. Juist de hogeschool leidt mensen op voor deze ondernemende toekomst.’ Om succesvol ondernemerschap te bereiken is volgens Van Gaal vertrouwen het belangrijkst: ‘Grenzeloos vertrouwen in jezelf, in de markt, maar ook in de ander, zelfs als het je concurrent is.’

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Ondernemersskills

Na het betoog van Van Gaal neemt rector Huib de Jong het woord. ‘Mijn speech heeft drie kernwoorden’, start De Jong:  ‘Ondernemerschap, studiesucces en co-creatie.’ De rector vertelt hoe Pedagogiek-student Hamit Yücel hem onlangs heel duidelijk maakte wat ondernemingszin betekent. Hamit won een wedstrijd van de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) en trok een dag met de rector op. Hij wist de rector én zijn docenten te overtuigen dat juist ook in zijn opleiding meer aandacht nodig is voor ondernemersskills.

Studiesucces

Op de vraag hoe de hogeschool ervoor staat is het antwoord van de rector helder: ‘Er is veel om trots op te zijn’. Veel afgestudeerden vinden relatief snel een baan, de studenttevredenheid stijgt en de NVAO oordeelt positief. Maar zorgelijk is het dalende studiesucces: maar iets meer dan de helft van de studenten haalt binnen vijf jaar de eindstreep. En dat is erg, want de hogeschool heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid, voor de arbeidsmarkt en als emancipatiemotor. De HvA blijft komend jaar dan ook sterk inzetten op het vergroten van het studiesucces van haar studenten.

Co-creatie: Goed onderwijs maak je samen

De rector besluit met het begrip co-creatie: ‘Ik geloof in een hogeschool waarin we mét elkaar de schouders zetten onder het moeilijke werk.’ De rol van en samenwerking binnen docententeams is daarbij cruciaal. De HvA gaat daarom verder decentraliseren, en de verbanden tussen onderzoek, onderwijs en ondersteuning versterken.

Podium vol ondernemende medewerkers en studenten

Dit jaar kent de Opening een primeur: de uitreiking van de HvA-Prijs voor Bijzondere Prestaties. Domeinvoorzitter Bewegen, Sport en Voeding Jacomine van Ravensbergen eert  studente Parikhan Ibrahim en medewerker Renate Teuwsen voor hun uitzonderlijke inspanningen.

Na een intermezzo van campusdichter Bugra Gedik schuiven student-ondernemers en docenten om beurten aan tafel bij presentator Tom van ’t Hek om te vertellen over ondernemerschap. Zoals alumna Roxanne van Eijk, die de co-ouderschapsapp  Heppee ontwikkelde. Of MWD-studenten Zoubida Azdad en Amal Zamanine, die een documentaire maakten over vluchtelingen.

Student-ondernemers, start-ups en docenten sluiten de middag af. Zo vertelt Louaie el Rowidi over zijn succesvolle onderneming Cabture, die zelfs de luxe Schipholtaxi’s bedient. Studente Marjet de Jong van  Coffeebased pitcht haar producten van gerecyled koffiedik. De conclusie is helder: de hogeschool, haar medewerkers en studenten zitten boordevol ondernemingszin.

Foto's: Jean-Pierre Jans