Hogeschool van Amsterdam

Gemeente Amsterdam benut HvA-onderzoek mantelzorg

19 aug 2015 10:40 | Afdeling Communicatie

De gemeente Amsterdam trekt dit jaar €46.500 extra uit voor mantelzorgers die zorgen voor iemand met een complexe zorgvraag. Aanleiding voor deze beslissing is een groot onderzoek dat het lectoraat Community Care van de Hogeschool van Amsterdam uitvoerde onder mantelzorgers in de regio Amsterdam.

Het college van B&W heeft op dinsdag 12 augustus besloten de aanvullende subsidie te verstrekken voor mantelzorgers in complexe zorgsituaties. Dit zijn mensen die bijvoorbeeld zorgen voor een naaste met NAH (niet-aangeboren hersenletsel) of dementie, en die persoonlijke verzorging en/of verpleegkundige hulp aan hen bieden. Uit het onderzoek dat de Hogeschool van Amsterdam uitvoerde, blijkt dat deze groep zich aanmerkelijk vaker zeer zwaar of overbelast voelt (23%) in vergelijking met de overige respondenten (14%).  Een aanzienlijk deel van deze mantelzorgers geeft bovendien aan behoefte te hebben aan ‘respijtzorg’: een vrijwilliger of professional neemt de zorg dan een aantal dagdelen per week van de mantelzorger over.

Extra uitgave

De gemeente geeft aan dat dit bedrag bovenop het al gereserveerde bedrag voor mantelzorgers uit 2014 komt van €240.984, naar aanleiding van een motie van de SP. Het bedrag van €46.500 wordt besteed om vraag en aanbod van de zogenoemde respijtzorg beter op elkaar af te stemmen. Daarvoor is door de gemeente en mantelzorgorganisaties het projectplan ’Oog voor mantelzorgers in complexe zorgsituaties‘ opgesteld.

Lees ook het bericht ‘Amsterdam benut hbo-onderzoek’ op Scienceguide.nl.