Hogeschool van Amsterdam

NRO-subsidie voor onderzoek excellentie HvA en MBO College Zuid

23 jul 2015 14:44 | Afdeling Communicatie

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) heeft subsidie toegekend aan zes praktijkgerichte onderzoeken naar excellentie in het mbo, hbo en wo. Een van deze onderzoeksprojecten is een samenwerking tussen de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en MBO College Zuid (onderdeel ROC van Amsterdam), waarin docenten en onderzoekers samen vier excellentieprogramma's gaan ontwikkelen voor het mbo.

In totaal verstrekt NRO zo'n 9 ton subsidie voor drie onderzoeken in het mbo en zo'n 1,9 miljoen voor drie excellentie-onderzoeken in het hoger onderwijs.

Excellentie in het mbo: samenwerking HvA en MBO College Zuid

De HvA en het MBO College Zuid (onderdeel ROC van Amsterdam) krijgen subsidie voor het project Effectieve programma’s voor excellent vakmanschap: How to succesfully support a variety of climbers to the top? In dit project ontwikkelen docenten en onderzoekers van beide instellingen samen vier excellentieprogramma's. Ook maken zij een draaiboek voor het opzetten en implementeren van excellentieprogramma's op andere opleidingen of mbo-scholen. De onderzoekers testen in de praktijk hoe deze kennis vervolgens wordt verspreid binnen andere onderdelen van het ROC Amsterdam.

Kijk voor een overzicht van de zes projecten die deze NRO-subsidie op de website van NRO.


Het onderzoek wordt vanuit de HvA geleid door dr. Jannet Doppenberg, in samenwerking met dr. Didi Griffioen & prof. dr. Ron Oostdam. De betrokken onderzoekers vanuit het MBO College Zuid zijn dr. Sonja Hoogendoorn, Ronald Wilcke, Marieke Gervers, Marga Douma-Alta MA & Jobartha van Metelen.