Hogeschool van Amsterdam

HvA kiest Amelie Tegtmeyer als Photographer in Residence

6 jul 2015 14:05 | Afdeling Communicatie

Op zondag 5 juli maakte een HvA-jury bekend dat de jonge fotografe Amelie Tegtmeyer het komende studiejaar de Photographer in Residence van de HvA is. De Photographer in Residence is een veelbelovende afstudeerder van de Gerrit Rietveld Academie, die in opdracht van de HvA twee à drie keer per jaar een gelegenheidswerk maakt.

Sinds een aantal jaren is het bij de HvA traditie dat bestuurders die afscheid nemen, of medewerkers die een belangrijk jubileum vieren, een kunstfoto cadeau krijgen. Om die traditie te versterken is het concept van de Photographer in Residence (PiR) bedacht. Uit de afstudeerders van de Fotografie-opleiding van de Gerrit Rietveld Academie kiest een HvA-jury een jonge fotograaf die gedurende één studiejaar bij bijzondere gelegenheden een kunstfoto maakt. Eén exemplaar wordt geschonken aan de persoon die uit dienst gaat of jubileert, een tweede exemplaar wordt opgenomen in de HvA-Kunstcollectie. Zo kan de HvA een uniek cadeau aanbieden en wordt de eigen kunstcollectie aangevuld met origineel werk van een jonge, in Amsterdam opgeleide kunstenaar. De PiR maakt in een jaar twee a drie werken in opdracht van de HvA en krijgt daarmee de kans een nieuw publiek te bereiken.

De jury

Op zondag 5 juli werd bekend wie van de eindexamenkandidaten 2014/2015 afdeling Fotografie van de Rietveld Academie het komende studiejaar de PiR wordt. De jury bestond uit: Huib de Jong (Rector HvA), Steph Scholten (directeur UvA Erfgoed), Eva Biesiot (programmamanager van het HvA debatcentrum FLOOR) en Jorine Boink (projectsecretaris Bestuursondersteuning HvA). Zij hebben de werken van de eindexamenkandidaten beoordeeld op concept, uitvoering en presentatie. Daarnaast hebben zij er ook op gelet dat de kunstenaar in staat moet zijn in opdracht te werken en rekening te houden met het doel, de persoon voor wie het is en de gelegenheid.

Professioneel, multi-interpretabel en toegankelijk

De jury was gecharmeerd door veel van de werken van de afstudeerders, maar de uiteindelijke keuze is gevallen op Amelie Antoinette Tegtmeyer. Haar eerste opdracht is al bekend: een foto voor Louise Gunning, de vertrekkend voorzitter van het College van Bestuur UvA/HvA. Tegtmeyers werk twenty-four hours of silence with a stranger en het bijbehorende boek You remained an image to me sprak de jury zeer aan. ‘Haar aanpak getuigt ervan dat Amelie bereid is zich vergaand te verdiepen in haar onderwerp,’ aldus het juryrapport. ‘Haar multi-interpretabele beelden vertonen een hoge mate van professionaliteit en tevens een zekere toegankelijkheid’. De HvA verheugt zich op een mooie samenwerking met Amelie.