Hogeschool van Amsterdam

Essays HvA-studenten over masterclassreeks De Balie

8 jul 2015 10:23 | Afdeling Communicatie

De HvA en de Balie organiseren samen jaarlijks een reeks masterclasses voor een geselecteerde groep excellente studenten. Dit jaar waren onder anderen wethouder Kasja Ollongren, GVB-directeur Alexandra van Huffelen en acteur Gijs Scholten van Aschat te gast. De essays van studenten over de masterclasses zijn nu gebundeld in de publicatie ‘De Weg naar Succes’.

In de masterclasses die de HvA en de Balie samen organiseren, vertellen prominente Nederlanders aan de studenten over de keuzes in hun carrière, de dilemma’s waar zij voor hebben gestaan en hun passies. Studenten mogen uitgebreid vragen stellen en krijgen zo een kijk in het leven en de loopbaan van deze sleutelfiguren.

De weg naar succes

De rode draad van de masterclasses dit jaar was ‘de weg naar succes’. Wat is succes eigenlijk? Hoe bereik je het? Welke keuzes maak je ervoor? 12 essays van de 29 studenten over de masterclasses zijn geselecteerd in de publicatie ‘De weg naar succes’. De studenten gebruikten de verhalen van de gastsprekers als inspiratie en kozen allemaal voor een andere invalshoek voor het thema.

Studente Milou van Dommelen benadrukt in haar essay bijvoorbeeld het belang van onderwijs als sleutel tot succes. Volgens Milou komt creativiteit veel beter tot zijn recht wanneer het onderwijs meer gedifferentieerd wordt.

In andere essays komt terug dat je succesvoller wordt wanneer je samenwerkt met mensen die anders zijn dan jijzelf. Student Bas Olffen haalt wethouder Kajsa van Ollongren aan: ‘Omring je met mensen die complementair zijn aan jou, dat geeft het beste resultaat.” Deze visie kregen de studenten ook mee van gastspreker Mervyn van Dam:  “Werk samen met diegene waar je in eerste instantie niet mee samen zou willen werken.”

Studente Lonneke Kaag behandelt in haar essay een gevoelig punt: mensen willen eigenlijk niet de moeilijkheden laten zien die zij ondervinden op weg naar succes. Ze haalt gastspreker Nienke Venema aan: ‘“Mensen willen liever niet laten zien dat ze hard werken om iets te bereiken.’’ In onze maatschappij draait het vooral om het eindresultaat, over de tegenslagen en kritiek zijn we niet open. Maar dat is wel een belangrijk onderdeel van het werkelijke verhaal, aldus Lonneke, het zijn onmisbare ingrediënten. Anders zijn 'succesvolle mensen' slechts een buitenkant, zoals een opgepoetste Facebookpagina.

Passie komt terug als belangrijk ingrediënt van de weg naar succes. Vrijwel alle sprekers benadrukten dat het belangrijk is om je hart te volgen, en trouw te blijven aan je intrinsieke motivatie. In de een-na-laatste masterclass benadrukte rector Huib de Jong het nog eens: "Kijk niet naar de context waarin je opereert. Wat wil je zelf?” Studente Wietske Buruma- van Seventer verwoordt het als volgt in haar essay: "Zolang ik doe waar mijn hart een sprongetje van maakt, ben ik in mijn leven geslaagd."

Dit jaar volgde een geselecteerde groep van 29 excellente HvA-studenten de masterclasses. Zij zijn via hun domein voorgedragen om de lessen te volgen.

Foto: Martijn Mol (Twitter)