Hogeschool van Amsterdam

Hogeschool van Amsterdam: 200 extra docenten

15 jun 2015 13:05 | Afdeling Communicatie

Hogeschool van Amsterdam (HvA) werft de komende maanden 200 nieuwe docenten. Rector Huib de Jong: 'In januari kondigden we al aan in docentschap te gaan investeren. Binnen de opleidingen is hard gewerkt aan de plannen. Het is mooi dat het nu ook echt gaat gebeuren. Met het aantrekken van meer docenten voor de klas geeft de HvA het onderwijs en onderzoek een boost. De klassen worden kleiner en er is dus meer intensieve begeleiding mogelijk, meer ruimte voor onderwijsinnovatie en tijd voor de persoonlijke ontwikkeling van docenten.'

Er is 7 miljoen euro vrijgemaakt om de ambitie te verwezenlijken wat resulteert in vacatures voor ruim 200 docenten, uitgaande van de gemiddelde omvang van een docent-aanstelling van 0,7 fte.

Perspectief op vaste aanstelling
Docenten zullen worden aangesteld met perspectief op een vast contract bij voldoende of goed functioneren. Huib de Jong: 'Uit ervaring is gebleken dat docenten die zich sterk verbonden voelen met de opleiding over het algemeen meer tevreden zijn en zich beter gewaardeerd voelen. Dat straalt af op studenten. We vermoeden daarom dan ook dat een duurzame aanstelling uiteindelijk positief zal uitwerken op de tevredenheid van onze studenten.'

Aansluiting bij landelijke ambities
Minister Bussemaker liet onlangs in de media weten in de toekomst geld vrij te maken voor meer docenten. Huib de Jong: 'Dat er ook vanuit het ministerie middelen vrijgemaakt gaan worden is goed nieuws en kan onze lopende investering op weg naar intensievere begeleiding verder versterken.'

zie ook: HvA: extra investering in docenten