Hogeschool van Amsterdam

Studenten testen slimme brillen voor Havenbedrijf Amsterdam

7 mei 2015 15:02 | Afdeling Communicatie

Drie studenten van het MediaLAB van de HvA ontwikkelen een prototype van smart eyewear waarmee het HavenBedrijf Amsterdam de openbare ruimte kan beheren en onderhouden. De studenten werken aan een toepassing van de slimme bril Google Glass, waarmee havenmedewerkers vervuiling en problematische situaties in een oogopslag herkennen.

Studenten José Carlos Quintas (Brazilië), Marvin Straathof en Sanjay Twisk van het HvA-MediaLAB onderzoeken in opdracht van het Havenbedrijf hoe het onderhoudsproces van de openbare ruimte geoptimaliseerd kan worden met smart eyewear.

Havenmedewerkers inspecteren de openbare ruimte op dit moment nog met formulieren. Zij vergelijken de feitelijke situatie met het optimale kwaliteitsniveau, dat met onderhoudspartijen is afgesproken.

De studenten werken aan een app in Google Glass met navigatie. Met de slimme bril zien de havenmedewerkers de optimale situatie letterlijk voor zich, als een projectie over de echte situatie. Zo kunnen zij meteen afwijkingen in de openbare ruimte signaleren. Het gaat bijvoorbeeld om hoeveel zwerfvuil er op de grond ligt of hoeveel graffiti er op een object zit. Doel is om het gebied zo veilig en schoon te houden.

Automatische beeldherkenning

De studenten werken in een ander onderdeel van het project aan het integreren van automatische beeldherkenning van beelden die worden gemaakt met de slimme bril. Zij zijn bezig een systeem te ontwikkelen dat in deze beelden automatisch problematische objecten en situaties opspoort, zoals vervormde of fout geplaatste verkeersborden. Daarnaast ontwikkelen de studenten een checklist in een app voor Google Glass. Zo kan de havenmedewerker die bij inspecties nalopen en afwijkingen meteen doorgeven.

Nieuwste technologie

Roon van Maanen, programmamanager New Business bij Havenbedrijf Amsterdam : We willen graag voorop lopen bij het onderzoek naar de wijze waarop nieuwe technologieën de operationele processen verder kunnen optimaliseren om zo de kwaliteit van het gebied te verbeteren. Deze proef met smart eyewear is daar een goed voorbeeld van.’

De studenten zijn enthousiast over het project. Student Sanjay Twisk: 'Dit project heeft ons inzicht gegeven in hoe een toekomst van mens-computerinteractie eruit kan zien, en hoe dit de manier verandert waarop we met onze omgeving omgaan.' Student Marvin Straathof: 'Het is interessant om te onderzoeken hoe nieuwe technologieën toegepast kunnen worden bepaalde problemen op te lossen. We krijgen de kans bij het MediaLAB en het Havenbedrijf om hier volop mee te experimenteren. Erg leerzaam, dit zijn zaken waar je binnen een studie nooit mee te maken krijgt.' Student José Carlos Quintas: 'The project is interesting, since we are working with relatively new technology. Developing for Google Glass may help us create future implementations on similar devices and systems.'

José Carlos Quintas (Brazil) is student Design aan UFSC, Brazilië en heeft in dit project de rol van programmeur. Student Marvin Straathof is student Media en Cultuur aan de UvA; hij is onderzoeker en programmeur. Sanjay Twisk, student Communication and Multimedia Design aan de Hogeschool Rotterdam is designer, User Experience-onderzoeker en scrum master.