Hogeschool van Amsterdam

Bericht domeinvoorzitters HvA

20 apr 2015 15:22 | Afdeling Communicatie

Afgelopen zaterdag hebben wij het bericht ontvangen dat Louise Gunning haar functie als voorzitter van het CvB neerlegt. Louise was vanaf het begin van haar bestuursperiode een vurig supporter van de HvA en heeft ons, als domeinvoorzitters, gesteund, gestimuleerd en uitgedaagd. We betreuren het ten zeerste dat zij dit werk niet met ons voortzet. We hebben daarom vorige week ook onze steun uitgesproken.

Dit weekeinde hebben we met de Raad van Toezicht van gedachten gewisseld over het wat nu en hoe verder. Vanochtend heeft de RvT in een persbericht haar besluit kenbaar gemaakt. We ondersteunen het vertrouwen in het CvB en de keuzes die gemaakt zijn om de komende periode de bestuurlijke taken uit te voeren. We zien daar ook voor ons als domeinvoorzitters een duidelijke rol. Om goede aandacht te kunnen geven aan de, vaak complexe, dossiers is het zinvol dat we samen met de leden van het CvB een portefeuille verdeling maken.

Onze visie is dat hoger onderwijsinstellingen van onze omvang en complexiteit gebaat zijn bij een meer decentrale besturing waarbij maximaal wordt ingezet op herkenbaarheid van onze domeinen, opleidingen en onderzoeksgroepen. Een meer decentrale opzet van besturen past ook goed bij de ontwikkeling van onze netwerkmaatschappij. Opleidingen, onderzoekers en studenten vinden elkaar over bestaande grenzen van faculteiten en instellingen heen. Met de RvT delen wij hierbij het belang van een helder en sterk gepositioneerde medezeggenschap.

We ondersteunen hiermee de besluiten van de RvT volledig en hebben vertrouwen in de toekomst.

Namens alle domeinvoorzitters,

  • Jacomine Ravensbergen, domeinvoorzitter DBSV
  • Ietje Veldman, domeinvoorzitter DOO
  • Wilma Scholte op Reimer, domeinvoorzitter DG
  • Gerard van Haarlem, domeinvoorzitter DT
  • Geleyn Meijer, domeinvoorzitter DMCI
  • Jean Tillie, domeinvoorzitter DMR
  • Willem Baumfalk, domeinvoorzitter DEM