Hogeschool van Amsterdam

Behoeften werkzoekenden en werkgevers Nieuw-West beter matchen

2 feb 2015 14:48 | Afdeling Communicatie

De overheid streeft ernaar dat iedereen voor zijn eigen inkomen zorgt. Ook in Amsterdam Nieuw-West, waar de werkloosheid hoger ligt dan in de rest van de stad. Maar is er wel genoeg betaald werk? En hoe stimuleren we bewoners om te participeren? De Hogeschool van Amsterdam (HvA) start in samenwerking met stadsdeel Nieuw-West een onderzoek naar de behoeften en mogelijkheden van zowel werkzoekenden als werkgevers rondom werk, zodat een betere match ontstaat.

De kick-off vindt plaats op 5 februari in het stadsdeelkantoor Nieuw-West. Bestuurder, ondernemers, onderzoekers, en andere betrokkenen zijn hierbij aanwezig, waaronder Achmed Baadoud, bestuurscommissievoorzitter in Nieuw-West.

Wat werkt in Nieuw-West?

Het doel van het project is om de participatie van bewoners in Nieuw-West zichtbaar te maken, en in kaart te brengen wat de bewoners voor participatie nodig hebben. De komende maanden gaat het lectoraat Human Resource Management van de HvA in gesprek met diverse groepen bewoners om  hun manier van participatie en hun behoeften in de schijnwerpers te zetten. De onderzoekers richten zich op de bewoners met een laag inkomen en een zwakke positie op de arbeidsmarkt, zoals ouderen, hoog opgeleide vluchtelingen, ondernemende kunstenaars, jongeren zonder werkervaring, mensen van verschillende etnische afkomst. In interviews komt aan bod wat deze bewoners belangrijk vinden in een baan, waaraan zij behoefte hebben, en op welke manieren zij momenteel participeren in de samenleving.

Werk als rode draad

In Nieuw-West vinden allerlei soorten werk plaats, vertelt lector Martha Meerman, die het project leidt. ‘Bewoners verlenen mantelzorg, doen vrijwilligerswerk of volgen een taalcursus. Dit moeten we in acht nemen bij het zoeken van een passende baan, en mensen niet tot elke vorm van betaald werk dwingen. Het heeft geen zin om iemand een baan aan te bieden, waar hij of zij na drie maanden weer ontslagen wordt? Werktrajecten moeten perspectief bieden, mensen hebben een rode draad nodig in het leven en - vooral oudere werknemers- halen zingeving uit hun werk.’ De onderzoekers gaan daarom op zoek naar duurzame oplossingen van participatie voor mensen die nu geen werk hebben.

Alternatieve participatietrajecten

Tegelijkertijd doet het lectoraat HRM, in samenwerking met het lectoraat Corporate Governance van de HvA, een onderzoek onder bedrijven in Nieuw-West. De onderzoekers brengen in kaart wat deze bedrijven nodig hebben om voor de buurt wat te betekenen. Met behulp van lerende netwerken wordt geprobeerd bedrijven meer te betrekken bij de participatie en ontwikkelingsmogelijkheden (van de bewoners) in de buurt.

Het streven is om in samenwerking met de gemeente te komen tot experimenten met verschillende werk- en inkomenssituaties begin 2016. Dit zodat gekeken wordt welke effecten dat heeft op zinvolle participatie van bewoners. Verschillende arbeidsmaatregelen worden dan in bedrijven geïmplementeerd en getoetst.

Dit onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam vindt plaats binnen het Fieldlab Nieuw-West. Verschillende onderzoekers werken samen om vraagstukken op te lossen en initiatieven in de stad met elkaar te verbinden in het onderzoeksprogramma Urban Management. In het Fieldlab gaat de onderwijsinstelling een copartnerschap aan met de gemeente, en wordt in de praktijk telkens onderzocht of de methoden werken. De HvA is ook fieldlabs gestart in Zuidoost en Oost. Neem voor meer informatie over het onderzoek naar participatie in Nieuw-West contact op met lector Martha Meerman: m.g.m.meerman@hva.nl. Neem voor informatie over Fieldlab Nieuw-West contact op met HvA Urban Management, Fieldlab coördinator Anna de Zeeuw: a.m.de.zeeuw@hva.nl.