Hogeschool van Amsterdam

HvA: extra investering in docenten

8 jan 2015 14:25

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) geeft het onderwijs en onderzoek een boost door de begeleiding van de studenten te intensiveren.

Rector Huib de Jong: “De HvA heeft als doel het onderwijs en de begeleiding van studenten te intensiveren. Dat betekent enerzijds dat er meer individuele begeleiding komt voor studenten. Anderzijds moet het leiden tot verminderde werkdruk voor docenten, zodat er ruimte ontstaat om te werken aan persoonlijke ontwikkeling. De HvA heeft de financiële mogelijkheden om hierin op korte termijn concrete stappen te zetten”.

Extra docenten

Bij het aantrekken van docenten zal er, meer dan voorheen, goed gekeken worden naar de samenstelling van en samenwerking binnen docententeams. Huib de Jong: “Uit ervaring is gebleken dat studenten meer tevreden zijn over het onderwijs als ze zich erkend en herkend weten. De werkdruk van onze docenten is echter al hoog en op te veel plaatsen ook te hoog, dus we hebben extra docenten nodig om de begeleiding van studenten te intensiveren.”

Werving eerder in het jaar

Om de groei in het aantal studenten mogelijk te maken zal de werving van docenten voortaan ook vroeger plaatsvinden dan eerder het geval was. Dit kan door de nieuwe maatregel dat studenten zich voortaan uiterlijk 1 mei aanmelden: “Nieuwe docenten hebben, doordat ze vroeger in het jaar worden aangesteld, meer tijd om zich goed voor te bereiden op het onderwijs dat zij gaan verzorgen, en om kennis te maken met de collega's binnen de opleiding.”

Deze plannen worden de komende periode verder besproken binnen de organisatie en nader uitgewerkt.