Hogeschool van Amsterdam

Nieuwe voorzitter Domein Gezondheid HvA

16 dec 2014 16:40 | Afdeling Communicatie

Wilma Scholte op Reimer is vandaag door het College van Bestuur benoemd tot voorzitter van het Domein Gezondheid van de Hogeschool van Amsterdam. Zij neemt per 1 januari 2015 het stokje over van Rien de Vos die de overstap zal maken naar het AMC. Scholte op Reimer is sinds 2007 aan het Domein Gezondheid verbonden als opleidingsmanager Verpleegkunde en lector Evidence Based Nursing.

Collegevoorzitter UvA-HvA Louise Gunning over haar benoeming: “We zijn overtuigd dat zij het domein, in haar nieuwe rol als domeinvoorzitter, naar een nieuwe fase zal leiden. Zij heeft een goed beeld van de huidige en toekomstige ontwikkelingen in de gezondheidszorg en de arbeidsmarktperspectieven daarbinnen en is in staat om het onderwijs en onderzoek daar op af te stemmen.”

Scholte op Reimer (1969) over haar nieuwe rol: “Patiëntenzorg wordt steeds meer thuis georganiseerd. Dat betekent dat wij onze studenten, de professionals van de toekomst, meer dan voorheen opleiden om extramurale zorg te kunnen bieden. Ons professionele netwerk buiten de zorginstellingen, op wijkniveau, zal ik om die reden verder versterken. Naast onderwijs staat ook onderzoek bij mij hoog op de agenda. In samenwerking met andere domeinen en professionals buiten onze hogeschool werken onderzoekers en studenten aan innovatieve oplossingen om de zorg van de toekomst te ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan de complexe techniek die nodig is om monitoring op afstand mogelijk te maken. Die ontwikkeling; de discipline-overstijgende samenwerking tussen domeinen, vindt al binnen onze hogeschool plaats. De interprofessionele netwerken in onderzoek en onderwijs wil ik verder uitbouwen.”

In 1999 promoveerde Scholte op Reimer aan de UvA waarna zij vanuit haar functie als verpleegkundige in het Thoraxcentrum van het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam zich in toenemende mate met epidemiologisch onderzoek bezig hield. Zo was zij onder meer verantwoordelijk voor de coördinatie van verschillende onderzoeksprojecten binnen de Erasmus Universiteit en UMC St. Radboud.

Scholte op Reimer zal naast haar taken als domeinvoorzitter ook onderzoek blijven doen aan de HvA.