Hogeschool van Amsterdam

Nieuw-West wordt proeftuin voor zelfredzaamheid

6 okt 2014 12:13 | Afdeling Communicatie

In Amsterdam Nieuw-West gaan drie projecten van start om burgers op weg te helpen naar zelfredzaamheid. Stadsdeel Nieuw-West en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) gaan bewoners begeleiden bij gezond financieel gedrag, het zelf verbeteren van de wijk en het thuis ondersteunen van kinderen bij het leren. De partners starten in oktober met deze onderzoeksprojecten en testen in de praktijk of de methoden werken.

In Amsterdam Nieuw-West gaan drie projecten van start om burgers op weg te helpen naar zelfredzaamheid. Stadsdeel Nieuw-West en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) gaan bewoners begeleiden bij gezond financieel gedrag, het zelf verbeteren van de wijk en het thuis ondersteunen van kinderen bij het leren. De partners starten in oktober met deze onderzoeksprojecten en testen in de praktijk of de methoden werken.

Donderdag 9 oktober is de presentatie van de projecten in stadsdeelkantoor Nieuw-West op Plein 40-45 nr.1 in aanwezigheid vandagelijksbestuurslid Erik Bobeldijk. Tijdens deze bijeenkomst presenteren de betrokken onderzoekers van de HvA de opzet van drie zelfredzaamheidsprojecten.

Kinderen thuis helpen met leren

In het ‘Keukentafelproject’ gaan studenten kinderen van groep 3 t/m 5 thuis ondersteunen bij het leren. Zij betrekken de ouders bij de gesprekken en leerondersteuning ‘aan de keukentafel’, en na 15 weken wordt gemeten of zowel ouders als kinderen vooruitgang zien. Het idee is dat ouders begeleiding krijgen om deze gesprekken en ondersteuning daarna zelf voort te zetten. ‘Ouders weten vaak niet hoe ze kunnen inhaken op wat kinderen op school leren,’ vertelt onderzoeker Emma Verspoor. ‘In het keukentafelproject zien zij hoe je een kind ondersteunt op een leuke manier: bijvoorbeeld voorlezen of uitleg geven over hoe je kookt. Je hoeft daar niet perfect Nederlands voor te beheersen.’ In totaal ondersteunen en monitoren de studenten en onderzoekers dit studiejaar zestig gezinnen.

Beter omgaan met geld

Het project ‘Zelfredzaamheid bij armoede’ beoogt om de bewoners van Nieuw-West ondanks armoede beter met geld te leren omgaan. Veel bewoners in Nieuw-West leven van een sociaal minimum en schulden komen dan ook veel voor. In dit project gaan lector Roeland van Geuns en Bregje Dijksterhuis onderzoeken hoe betrokkenen meer grip kunnen krijgen op hun financiën. De onderzoekers brengen eerst de financiële zelfredzaamheid van bewoners en hun behoeften aan versterking daarvan in kaart. Daarna inventariseren zij het huidige aanbod aan hulp en ondersteuning gericht op mensen met een 'minder gezond financieel gedrag' en/of beginnende schulden, en de methoden die het beste werken. Ten slotte ontwikkelen de onderzoekers verbeterde of nieuwe aanpakken, die zij helpen implementeren en evalueren.

De wijk ‘gezond’ maken

Het derde zelfredzaamheidsproject draait om het ‘gezond’ maken van de wijk. Hierin wordt onderzocht hoe bewoners zelf de wijk kunnen verbeteren, in plaats van dat dit bij instanties ligt. Onderzoeker Lea den Broeder introduceert daarvoor de ‘wijkschouw’: bewoners beoordelen zelf de wijk op alle aspecten die invloed hebben op de gezondheid en het welbevinden van alle bewoners. Samen met bewoners wordt een app gemaakt, waarin zij hun beoordeling van de wijk kunnen doorgeven, en meteen kunnen zien hoe ‘gezond’ andere bewoners de wijk vinden.

Fieldlabs

De onderzoeken die de HvA en stadsdeel Nieuw-West samen gaan uitvoeren, vinden plaats binnen ‘Fieldlab’ Nieuw-West. In dit Fieldlab vormt de onderwijsinstelling een volwaardig co-partnerschap met de staden wordt in de praktijk telkens onderzocht of de methoden werken. De HvA is ook fieldlabs gestart in Zuidoost en Oost. Onderzoek vindt zo plaats in de praktijk en resultaten vloeien direct terug naar de stad. Neem voor informatie over Fieldlab Nieuw-West contact op met HvA Urban Management, Fieldlab coördinator Anna de Zeeuw: a.m.de.zeeuw@hva.nl