Hogeschool van Amsterdam

Studenten in debat over de toekomst van excellentieonderwijs

22 sep 2014 09:47

Ruim veertig bevlogen studenten en pas afgestudeerden uit het hele land kwamen op 11 september jl bijeen in Utrecht om in gesprek te gaan over het Manifest voor de toekomst van het excellentieonderwijs. Dit Manifest wordt tijdens de Summit Excellentie op 2 oktober namens een groot aantal hoger-onderwijsinstellingen aangeboden aan minister Bussemaker. Alle studenten volgen of volgden zelf ook een excellentie- of honourstraject aan een van de betrokken hogescholen en universiteiten.

Na ronde-tafelgesprekken in het hele land, in Groningen, Tilburg, Leiden en Amsterdam, met meer dan 300 stakeholders is een gezamenlijk manifest voor de toekomst van excellentieonderwijs gemaakt. Dit wordt op 2 oktober tijdens de Summit Excellentie aan de minister aangeboden en biedt tevens inspiratie voor debat, workshops en masterclasses. De veertig studenten kwamen, net als de deelnemers aan de tafelgesprekken, overal vandaan. In groepjes kregen zij de zeven speerpunten van het Manifest voor de toekomst van het excellentieonderwijs voorgelegd en bogen zij zich over de opdracht om deze tekst te herschrijven vanuit de visie van studenten en hierbij hun eigen rol te benadrukken. Over het algemeen konden de studenten zich goed vinden in de stellingen en teksten en gaven zij hier vanuit hun ervaringen een eigen draai aan. Daarnaast werd er ontzettend goed samenwerkt en veel waardevolle informatie uitgewisseld tussen HBO-WO, student-alumni en de verschillende regio's en onderwijsinstellingen.

Enkele speerpunten uit het manifest

* Leren is een persoonlijke reis

De tekst uit het manifest: “Moedig studenten aan hun persoonlijke ‘drive’ te vinden en help hen om hun passie te ontdekken en er richting aan te geven. Geef hierbij ruimte aan nieuwsgierigheid en ambitie, maar ook aan het toeval waardoor nieuwe en onverwachte inzichten kunnen ontstaan. Bied studenten een community waarin zij met elkaar kunnen samenwerken en waarin zij elkaar kunnen inspireren.” De studenten gaven bij dit manifestpunt aan dat de communicatie over en de naamsbekendheid van de honoursprogramma’s verbeterd kunnen worden. ‘Bied studenten een actief platform aan, waar studenten de honoursprogramma’s en elkaar kunnen vinden,’ was hun advies. Daarbij zouden persoonlijke ontwikkeling, nieuwsgierigheid en ambitie centraal moeten staan.

* Bied samen met werkgevers uitdagende leeromgevingen

In het manifest: “Maak het mogelijk dat studenten leren in realistische contexten. Betrek daartoe het werkveld intensief bij excellentieprogramma’s en organiseer dat studenten in het werkveld meekijken, meedoen en meewerken aan oplossingen van vraagstukken die impact hebben voor werkgevers en topsectoren.” Dit manifestpunt wordt door de studenten onderschreven; ook zij vinden het belangrijk dat het werkveld wordt betrokken bij de opleidingen en dat studenten kansen krijgen om te innoveren, stage te lopen, praktijkervaring op te doen aan de hand van maatschappelijke en business cases. Dat vraagt wel om keuzevrijheid en ruimte in het curriculum.

Veel betrokkenheid

Organisatoren Nikki van Dam en Aram Goudsmit zijn trots op de hoge mate van betrokkenheid en hopen met alle studenten dat het Pré-Wereldcafé de aanzet was voor onderwijsinstellingen om tijdens de implementatie van toekomstig beleid met hun eigen, betrokken studenten na te denken ter bevordering van de doeltreffendheid van ons talentvolle onderwijs. Vrijwel alle deelnemers gaven aan ook volgende week bij de Summit Excellentie in de RAI aanwezig te zijn om mee te praten en te denken over de toekomst van het Nederlandse excellentieonderwijs.

Voor meer informatie over de Summit Excellentie op 2 oktober, zie: www.hva.nl/summit

Voor een fotoverslag van het Pré-Wereldcafé: www.facebook.com/summitexcellentie2014