Hogeschool van Amsterdam

HvA benoemt Walther Ploos van Amstel tot lector City Logistiek

2 sep 2014 16:13 | Kenniscentrum Techniek

Vanaf 1 september treedt Walther Ploos van Amstel aan als lector City Logistiek bij de Hogeschool van Amsterdam. Ploos van Amstel gaat onderzoek doen naar onze transformerende leefomgeving: de stad.

City Logistiek

Walther Ploos van Amstel onderzoekt als lector City Logistiek een belangrijke tak van topsector Logistiek, want verkeersdrukte in de stad neemt toe. Stadsbewoners willen een groot aanbod aan verse consumptiegoederen en doen steeds meer aankopen via internet. Vrachtwagens en bestelbussen moeten op tijd bezorgen, dus de druk op het netwerk en de uitstoot van fijnstof nemen toe. Tegelijk stijgt de vraag naar een duurzaam leefklimaat, en meer groen. Ploos van Amstel gaat onderzoeken hoe de binnenstad aan de toenemende vraag kan voldoen, terwijl schadelijke effecten beperkt blijven.

Over Walther Ploos van Amstel

Walther Ploos van Amstel is universitair docent aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij was hoogleraar logistiek aan de Nederlandse Defensie Academie in Breda en Den Helder van 2002 tot en met 2009. Daarnaast was hij als adviseur verbonden aan TNO Mobility.
Hij is meer dan 25 jaar werkzaam als organisatieadviseur op het gebied van logistiek, supply chain management en internationale distributie. Hij richt zich op logistieke procesinnovaties, het invoeren van logistieke concepten in de praktijk, intermodale distributienetwerken, samenwerking in logistieke ketens en netwerken, stedelijke distributie, duurzame logistiek, ketenregie, intelligente logistieke concepten en risicomanagement in logistieke ketens.
Tevens doceert hij aan onder meer IBO Instituut voor Bedrijfskunde, TIAS Nimbas, Universiteit Maastricht, Erasmus Universiteit, Universiteit van Antwerpen, Vlerick School of Management en voor de vereniging Logistiek management.

Hij is onder meer voorzitter van de jury van de Nederlandse Logistiek prijs van de vereniging Logistiek management, de Expertisegroep Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur en expert bij het IMCC.
In 2002 heeft hij zijn promotieonderzoek naar het functioneren van logistiek managers afgerond aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Logistiek is een topsector op landelijk niveau en een topcluster in de Metropool Regio Amsterdam (MRA). Het onderzoeksprogramma Logistiek van domein Techniek ontwikkelt kennis en instrumenten om logistieke vraagstukken van de MRA succesvol aan te pakken en kent twee speerpunten, Mainport Logistiek en City Logistiek. De twee speerpunten zijn verweven met de opleidingen Logistics Engineering (voorheen Logistiek en Technische Vervoerskunde) en Logistiek en Economie. Binnen het onderzoeksprogramma wordt het onderzoek verricht door lectoren, (docent)onderzoekers en promovendi.