Hogeschool van Amsterdam

Halve finale Research Award: ‘Niveau hoger dan ooit tevoren’

8 sep 2014 09:16 | Afdeling Communicatie

Staccato en in sneltreinvaart je onderzoek aanprijzen; HvA-studenten en –docenten ervoeren vrijdag 5 september hoe moeilijk dat is. Zij moesten jury en publiek binnen no time innemen voor hun onderzoek over o.a. CO2-opnemend beton, positieve turncoaches en elektrische laadpalen. De jury was onverbiddelijk: na vier minuten klonk een schelle bel en mocht de spreker alleen één zin afmaken.

Studentenpitches

Zenuwachtig waren ze wel, de HvA-studenten in de halve finale, maar de meesten knipten net op de valreep hun laatste sheet tevoorschijn. De onderwerpen verschilden sterk van elkaar- zo beet Rosine van Dam (DMR) de spits af met het onderzoek over rolverdeling in de schuldhulpverlening. Wietse Jelles (DOO) onderzocht hoe je onderpresteerders op de middelbare school motiveert. Denise Wieferink en Robin Kwakman (DG) startten met een filmpje van een magere, zieke patiënt die uit bed probeert te komen. Zij vertelden over een spierkrachttest voor intensive care-patiënten.

Hoger niveau

‘Het niveau ligt erg hoog,’ gaf juryvoorzitter Richard Slotman (Landelijk Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek) aan. Volgens jurylid Paul van de Water (Folia) was dit zelfs hoger dan voorgaande jaren.

Na beraad maakte de jury de student-finalisten bekend:

- Rosine van Dam (DMR, wie doet wat in de schuldhulpverlening)
- Wietse Jelles (DOO, uitdagen van onderpresteerders op de middelbare school)
- Karin Veltman/Mandy Bleeker (DBSV, effect van positieve turncoach)
- Denise Wieferink/ Robin Kwakman (IC-patiënt-spierkrachttest)

Docentenronde

Daarna steeg de adrenaline bij de docenten. Samir Achbab (DMR) trapte af met het onderzoek naar laaggeletterdheid in Nieuw-West, dat zelfs aanleiding gaf tot vragen aan de wethouder. Peter Horsselenberg (DEM) presenteerde een groot onderzoek naar de economische impact van de Dam-tot-Damloop. Jurylid Rik Bleeker (Amsterdam Economic Board): ‘Commercieel enorm van belang voor Amsterdam; deze methodiek moeten we ook op andere events toepassen.’ Kees Stelling (DMCI) verraste met een onderwerp waarvoor mensen liever op de vlucht zouden slaan (De rol van risicoanalyse in kostenmodellen voor duurzame digitale archivering). Met pakkende mediaschandalen overtuigde hij het publiek van het belang van goede archivering.

Laadpalen en Crime Scene Investigation

Ook Domein Techniek verraste in de docentenronde met twee wervelende presentaties. Jurjen Helmus overtuigde met het onderzoek CHIEF naar de beste infrastructuur van laadpalen voor elektrische auto’s. Big data, daar gaat het om, en dit maakt dat men zelfs in San Francisco geïnteresseerd is in de gegevens.
Anna Mapes loodste het publiek in razend tempo door de wereld van CSI: zij onderzoekt DNA-analyse op de plaats delict, en de gevolgen die dit met zich meebrengt. ‘Een onderzoek waarvan ik zou willen dat ík het mocht uitvoeren,’ merkte jurylid Paul van de Water op.

Bij de docentenronde had de jury het vervolgens extra moeilijk: sommige onderzoeken die echt goed zijn vielen toch af.

Uiteindelijk riep de jury de volgende docenten uit tot finalisten:
- Samir Achbab (DMR, laaggeletterdheid in Nieuw-West)
- Sanne Huijbregts (DOO, Trainen op pedagogisch-didactisch handelen in de kinderopvang met VIB)
- Jurjen Helmus (DT, Charge Infrastructure Effiency model)
- Anna Mapes (DT, DNA-analyse op de plaats delict)

‘Wat we vanmiddag zien is dat onderzoek inspireert. Alle onderzoekers bedenken: wat kan ik hiermee doen in de praktijk,’ besloot juryvoorzitter Slotman.

De finale is op 9 oktober; zie www.hva.nl/researchaward .

Jury, v.l.n.r. Khashayar Ghiabi (Pakhuis de Zwijger), Paul van de Water (Folia), Preston Henshuijs (studentlid CMR), Dymph van Outersterp (O2) , Rik Bleeker (AEB). Vooraan Richard Slotman (Directeur SIA, Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek)