Hogeschool van Amsterdam

Ouderen voor de klas bij HvA-Ergotherapie

6 jun 2014 09:01 | Afdeling Communicatie

Voor de klas staat cliënte mevrouw Barendrecht, 74 jaar, en vertelt aan een groep Ergotherapiestudenten over haar hersenbloeding. Binnenkort is dit een echte lessituatie bij de HvA-opleiding Ergotherapie. Want de opleiding heeft een aanvraag bij Vilans en Zorgbelang Nederland binnengehaald om oudere cliënten een podium in de lessen te geven.

Naar een positieve blik op ouderenzorg

Uit 35 HBO-opleidingen werden twee aanvragen geselecteerd, waaronder die van de HvA-opleiding Ergotherapie. De opleiding had al langer de wens om de ervaringsdeskundigheid van ouderen een plek in het onderwijs te geven. Dit sluit aan bij de pilot Tri-O van Vilans. Tri-O zoekt de verbinding onderwijs en ouderen omdat uit onderzoek blijkt dat de beeldvorming van zorgstudenten over het werken in de ouderenzorg vaak negatief is. Terwijl het grootste deel van hen in hun werkzame leven juist veel met ouderen te maken zal krijgen. Tri-O gaat er vanuit dat studenten die met ouderen in contact komen hun beeld in positieve zin bijstellen.

Cliënt denkt mee

Bij de opleiding Ergotherapie zijn de ideeën om ouderen in het onderwijs te integreren aanwezig. Saskia Hofstede, programmamanager Ergotherapie, benadrukt dat in dit project tweerichtingsverkeer het sleutelwoord is: "Het is voor ons vanzelfsprekend dat ook de ouderen meedenken over de vorm van het onderwijs. Het cliëntperspectief vinden wij essentieel in de uitvoering van ons beroep."

Vernieuwingen

In de pilot draaien vier MBO- twee HBO- en twee WO-opleidingen mee. Deelname aan de pilot past in de lijn van onderwijsvernieuwing bij Ergotherapie. Begin dit jaar opende de opleiding het Praktijkhuis, een niet van echt te onderscheiden indoor oefenhuis waar ergotherapie-studenten hun beroepsvaardigheden oefenen. 1_oefenhuis-bereidt-studenten-voor-op-zorg-thuissituatie