Hogeschool van Amsterdam

Technologische hbo-opleidingen gebundeld onder nieuwe naam: Creative Technologies

8 mei 2014 12:25 | Afdeling Communicatie

Vanmorgen overhandigde Barbera Wolfensberger de uitgave van de competentiebeschrijving van het nieuwe domein Creative Technologies aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Jet Bussemaker. Dit gebeurde voorafgaand aan het congres What Design Can Do in de Stadsschouwburg Amsterdam, waar Bussemaker een toespraak hield.

'Ik ben verheugd dat door de hergroepering van de bestaande techniek-opleidingen het domein met de naam CREATIVE TECHNOLOGIES is ontstaan', aldus Barbera Wolfensberger, boegbeeld van de Creatieve Industrie en voorzitter van het topteam Creatieve Industrie. De hbo-sector Techniek wil het aantal opleidingen (CROHO-licenties) terugbrengen van 84 naar circa 30 en de sector indelen in domeinen (met bijbehorende graad en competenties). De sector komt daarmee tegemoet aan de wens van het bedrijfsleven (VNO-NCW, MKB Nederland) en de politiek om het hbo-opleidingenaanbod transparanter te maken. Er zijn dan zes domeinen: de al bestaande domeinen ICT, Engineering, Built Environment, Applied Science, aangevuld met de nieuwe domeinen Maritime Operations en Creative Technologies.

Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

Het nieuwe domein Creative Technologies binnen de sector Techniek is in het leven geroepen om in te spelen op de vraag van de topsector Creatieve Industrie. In de Human Capital Agenda Creatieve Industrie (waarin vooral gekeken is naar de ontwikkelingen in het hbo) wordt aangegeven dat de kwalitatieve aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt niet altijd optimaal is. De task force Creative Technologies heeft het advies van de commissie van Pernis - om de bestaande opleidingen in de hbo-sector Techniek te hergroeperen - aangegrepen om de competentieprofielen van de opleidingen krachtiger en herkenbaarder af te stemmen op de behoeften van het werkveld.

Bundeling technische hbo-opleidingen

De volgende opleidingen zitten nu in het domein Creative Technologies: Communication and Multimedia Design, Game Architecture and Design, Kunst en Techniek, Media Technology, Technische Commerciële Confectiekunde en Technische Commerciële Textielkunde. Door bundeling van bestaande opleidingen, die hun nut voor de sector al jaren bewijzen, wordt een helder nieuw domein binnen deze sector neergezet.

'U heeft het bij het juiste eind'

Jet Bussemaker gaf aan dat de hbo-sector Techniek het met dit boekje en het nieuwe domein bij het juiste eind heeft. 'Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de breed gedeelde wens van bedrijfsleven en politiek om het opleidingsaanbod helderder en transparanter te maken. Techniek is een middel en het creatief denken, de fantasie, zijn expliciet nodig om de verbinding te maken en het einddoel te bereiken. Wij hebben beroepsopleidingen nodig die aansluiten op de vraag van de arbeidsmarkt in het digitale tijdperk van morgen.'

Kijk voor meer informatie op de site van het domein Creative Technologies . Of neem contact op met: Daphne Heeroma, voorzitter domein Creative Technologies; email: Heeroma.D@nhtv.nl.

U kunt het boekje met de competentiebeschrijving van het nieuwe domein Creative Technologies hier downloaden .