Hogeschool van Amsterdam

Masterclass Van Hartingsveldt op Onderwijsconferentie

15 mei 2014 09:58 | Afdeling Communicatie

“Bent u ook mantelzorger?” De vraag aan het publiek komt van Margo van Hartingsveldt, opleidingsmanager Ergotherapie en beoogd lector Ergotherapie, en Rick Kwekkeboom, lector Community Care. We zijn bij een masterclass over het HvA-programma Urban Vitality. Een ambitieus onderzoeks- en onderwijsprogramma dat enkele decennia vooruit blikt in de toekomst. Vandaag is het echter nog 10 april 2014, de dag van de HvA-Onderwijsconferentie. Van Hartingsveldt en Kwekkeboom vertellen over hun programmalijn.

Amsterdam en vitaliteit

Het doel van Urban Vitality, een vitaal Amsterdam, is "best wel ambitieus", zegt Van Hartingsveldt. Wat er wordt bedoeld met een 'vitale' stad? "Een plek waar bewoners gezond leven, voor elkaar zorgen, en zelfstandig participeren." Urban Vitality zoekt naar oplossingen voor de langetermijnuitdagen van zorg en welzijn in een stedelijke omgeving. Focus is op grote thema's als complexe problematiek, vereenzaming, overgewicht en leefstijlziektes.

Directe vertaling onderwijs

In Urban Vitality komen onderzoek, onderwijs en kenniscirculatie samen. "De innovaties die uit Urban Vitality volgen, zetten we weg in het onderwijs. De twee lectoraten die deze masterclass presenteren bieden nu al de gezamenlijke minor Community Care aan. Er is dit jaar een honoursprogramma Urban Vitality gestart. En het is de bedoeling dat de uitkomsten ook zo snel mogelijk naar majors worden vertaald, in het kader van het opleiden van de 'zorg en welzijn' professional van de toekomst" vertelt Van Hartingsveldt.

Samenwerking professional en mantelzorger

Zorgen voor elkaar heet de programmalijn waarbinnen Van Hartingsveld en Kwekkeboom onderzoek doen. "In een vitale stad wordt de ondersteuning in de samenleving zelf gezocht. Dan kun je denken aan zelfhulp, mantelzorgers, of vrijwilligers." Dat betekent niet dat de professionals verdwijnen. Wel dat de professional van de toekomst andere competenties moet leren om met een groeiende informele steunstructuur om te gaan. Concreet: hoe ziet de samenwerking tussen de professional en de mantelzorger er straks uit?

Enquête van start

Om een antwoord op die vraag te formuleren startte Kwekkeboom in 2013 onder meer een enquête onder ca. 600 mantelzorgers en ca. 400 vrijwilligers. Doordat het onderzoek nu onder Urban Vitality valt, is onderzoeksuitbreiding mogelijk. Er is het plan om ook jonge mantelzorgers, eventueel studenten van de HvA en UvA, bij de enquête te betrekken. Meer verdieping is ook via aanvullend kwalitatief onderzoek te realiseren. In de planning is de doorontwikkeling van het onderzoek naar twee promotietrajecten.

Ambassadeurs voor de Week van de Jonge Mantelzorger vertellen over hun leven als jonge mantelzorgers .