Hogeschool van Amsterdam

Onderwijsconferentie over Excellentie: ‘Het bedrijfsleven vraagt het van het hoger onderwijs’

11 apr 2014 08:31 | Afdeling Communicatie

Deze centrale boodschap van de tiende HvA-onderwijsconferentie over excellentie op donderdag 10 april werd in heldere woorden uiteengezet door Alexander Rinnooy Kan. Bijna duizend collega’s volgden het ochtendprogramma in Carré, waar oud SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan de keynote verzorgde en tevens Hans Amman, de nieuwe vice-voorzitter van HvA en UvA, aan het publiek werd voorgesteld. Het programma werd voortgezet in het Kohnstammhuis waar workshops en masterclasses konden worden gevolgd.

Een excellente hogeschool

Dat het thema excellentie aan de HvA verder strekt dan het onderwijs, dat bleek uit de bijdrage van Collegevoorzitter Louise Gunning. 'Om excellente studenten wat te kunnen bieden, heb je ook een excellente organisatie nodig. Alleen dan kun je kwaliteit leveren. De HvA maakt zich klaar voor een nieuw Instellingsplan, maar heeft ook nog een aantal belangrijke zaken uit het vorige plan af te ronden. Daarom zijn we met de programma's Slim, Sluitend en Slank aan de slag gegaan', aldus Louise Gunning. De CvB-voorzitter stipte drie projecten binnen Slim, Sluitend en Slank aan, en liet weten dat het project Roostering haar persoonlijk het meeste raakt. In een kort filmpje liet Docent Fred op komische wijze vervolgens zien hoe hij werkt aan het verminderen van deze ergernis.

Evidence based vakmanschap

Huib de Jong, die vorig jaar voor het eerst op het podium in Carré stond als nieuwe HvA-rector, complimenteerde de collega's voor allerlei manieren waaruit het werken aan vakmanschap binnen de HvA zichtbaar wordt. Met reden heeft de Instellingsauditcommissie dan ook geconstateerd dat binnen de HvA een kwaliteitscultuur bestaat. Huib de Jong zoomde in zijn verhaal in op het excellentieonderwijs binnen het Sirius-programma van de laatste jaren. Excellentie, zo stelde hij, heeft twee belangrijke kenmerken van beroepsonderwijs zichtbaar gemaakt: het belang van onderzoek in het hbo om te zorgen voor de meest actuele kennis in het onderwijs en het feit dat die meest actuele kennis de basis vormt voor evidence-based vakmanschap. 'Dat leidt ertoe dat studenten worden opgeleid tot de excellente professionals die de arbeidsmarkt nodig heeft'.

Noodzaak tot excelleren

Dat de arbeidsmarkt staat te springen om goede professionals, dat wordt bevestigd door Alexander Rinnooy Kan. Hij spreekt uit dat het streven naar excellentie serieus genomen moet worden. 'Omdat we het als kenniseconomie anders verliezen van de internationale concurrentie'. Excellentie is here to stay . En de excellente professional is bij voorkeur iemand die over de grenzen van zijn eigen discipline kan denken. Iemand die innovatief is en creatief. 'Want vraagstukken in het bedrijfsleven worden steeds complexer en vragen om multidisciplinaire benaderingen', aldus Alexander Rinnooy Kan.

De HvA-bijeenkomst over excellentie krijgt een landelijk staartje op 2 oktober, bij de Summit Excellentie waar alle HvA'ers nadrukkelijk voor zijn uitgenodigd. Via deze link is meer informatie te vinden en kan er worden aangemeld.