Hogeschool van Amsterdam

Hogere eisen communicatievak

28 apr 2014 09:59 | Afdeling Communicatie

Aan de schrijfvaardigheid van communicatieprofessionals worden steeds hogere eisen gesteld. Content moet via verschillende mediakanalen verspreid kunnen worden – en dat vereist grote vakkundigheid van de schrijver. Tijdens de bijeenkomst 'Schrijven op het scherp van de snede' spraken deskundigen over de noodzaak van goede schrijfvaardigheid van communicatiespecialisten. De bijeenkomst op donderdag 24 april is een initiatief van schrijfplatform Scriptplus.

De collegezaal in het Benno Premselahuis is nog voor twee derde gevuld als de opleidingscoördinator van Scriptplus, Jelle Jeensma, het panel voorstelt en de eerste stelling opleest. De stelling luidt: 'Als crossmediale werker is de communicatieprofessional het beste toegerust als specialist in een van de media .' Het panel bestaat uit Dorien van Schie, Peter Sep en Harald Bresser. De discussie gaat over: moet je als communicatieprofessional een generalist of deskundige zijn? Volgens Van Schie moeten communicatieprofessionals gespecialiseerde generalisten zijn. Als voorbeeld noemt zij het beroep van de huisarts: "Een huisarts moet veel van alles weten, maar ook de diepte in kunnen gaan. Zo moet een communicatiespecialist ook te werk gaan."

Ambacht van het schrijven

De sfeer in de zaal is luchtig en het publiek discussieert mee met het panel. Tussen de panelgesprekken door presenteren Max Bierlee en Mariët Hermans twee teksten. Bierlee leest de oorspronkelijke versie voor en Hermans de bewerkte versie. De bewerkte tekst is duidelijk stelliger en bondiger dan de onbewerkte. De presentatie 'Hoe laat je een tekst swingen?' dient als brug voor het volgende panelgesprek. Hierin zijn Peter Sprenger, Janna Pronk en Leonore Janssen met elkaar in gesprek over creatief zakelijk schrijven en het ambacht van het schrijven. Volgens Pronk is de leesintentie lager dan ooit: "Mensen hebben minder aandacht om te lezen. Ik probeer studenten daarom bij te brengen dat ze zich goed realiseren wie de geadresseerde is. Daarnaast is het de kunst om een tekst informatief te laten zijn én kort te houden, zonder dat het staccato overkomt. Maar het allerbelangrijkste is om een tekst zo persoonlijk te maken, dat de doelgroep denkt: ja, deze tekst is voor mij bestemd. Dit is voor velen nog een lastige taak."

Nieuwe taak

De sociale media vormen tegenwoordig een belangrijk communicatieplatform. Het permanent aanwezig zijn op de sociale media is een nieuwe taak voor communicatieprofessionals. Hierdoor staat het bedrijf rechtstreeks in contact met klanten. Vragen en klachten die op overtuigende, persoonlijke en onderscheidende wijze worden afgehandeld, versterken het bedrijfsimago. Sprenger vult hierop aan: "Het publiek staat nu centraal, zender gericht communiceren is niet meer van deze tijd. Storytelling is als middel heel belangrijk geworden om een verhaal te vertellen. Het is van belang dat communicatieprofessionals hierop inspelen."

Meer informatie over de sprekers: http://www.post-script.nl/wp-content/uploads/2014/04/Sprekers-Zicht-op-schrijven.pdf Geschreven door Ouissam Abattouy