Hogeschool van Amsterdam

Samenwerking drie lectoraten grootstedelijke opvoedvraagstukken

26 mrt 2014 14:19 | Afdeling Communicatie

Sinds donderdag 13 maart zijn drie lectoren van het domein Maatschappij en Recht en het domein Onderwijs en Opvoeding een samenwerking gestart. De komende jaren gaan Leonieke Boendermaker (lector Implementatie in de Jeugdzorg, DMR), Judith Metz (lector Youth Spot, DMR) en Ruben Fukkink (lector Urban Education, DOO) samenwerken in onderzoek naar grootstedelijke opvoedvraagstukken (GO).

Onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg, jongerenwerk en vrijwilligerswerk komen elkaar meer en meer tegen in de dagelijkse praktijk. Deze recente veranderingen in het brede werkveld betekenen dat pedagogische professionals een nieuwe rol krijgen. Opvoedkundige en vakgerelateerde vaardigheden blijven belangrijk. Daarnaast zullen vakoverstijgende vaardigheden zoals interprofessioneel samenwerken, vrijwilligersondersteuning en het versterken van zelfregie een grotere rol gaan spelen. In nieuw onderzoek en in samenwerking met de opleidingen van de twee domeinen wil GO inspelen op deze verschuivingen in het pedagogische werkveld.

De samenwerking krijgt concreet vorm in het gezamenlijk uitvoeren van een voorstudie naar de opvoedvaardigheden van pedagogische professionals, onderzoek naar interprofessionele samenwerking, gezamenlijke acquisitie op korte termijn en collectieve publicaties. Daarnaast worden HvA-studenten in het komende studiejaar betrokken om - als het kan: domeinoverstijgend - mee te werken op dit nieuwe en boeiende terrein in onderzoeks- en afstudeerprojecten. Ook willen we onderwijsmateriaal ontwikkelen voor het Uitstroomprofiel jeugdzorg en de opleidingen Cultureel Maatschappelijke Vorming, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Pedagogiek en de lerarenopleidingen Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs. Interprofessionele samenwerking doen we samen, domeinoverstijgend en in en met het rijke en veranderende pedagogische werkveld in de grootstedelijke regio Amsterdam.