Hogeschool van Amsterdam

Rector Huib de Jong bezoekt BOOT-locaties

6 feb 2014 14:33 | Afdeling Communicatie

Tussen schoolkinderen en buurtbewoners liep rector HvA Huib de Jong gisteren de HvA-kenniswinkels BOOT in Oost en Nieuw-West binnen. De rector schaarde zich om de tafel met medewerkers en studenten van BOOT. Samen bespraken zij de kracht van BOOT, maar ook waar zij tegenaan lopen. De leerzame praktijkervaringen blijken soms namelijk lastig in te passen in het onderwijs.

In de kleinste BOOT -locatie in Amsterdam Oost zitten rector Huib de Jong en verschillende BOOT-medewerkers en studenten aan tafel. De buurtwinkels spelen een belangrijke rol in de wijk: bijvoorbeeld met juridische en maatschappelijke hulp, en ondersteuning aan startende ondernemers. Buurtbewoners en -ondernemers weten de weg naar BOOT te vinden. Rector Huib de Jong beaamt dit: 'BOOT staat midden in de samenleving.'

Studenten van allerlei pluimage

De rector bezoekt even later de nieuwste BOOT-locatie in Nieuw-West. BOOT levert het onderwijs veel op, vertellen de medewerkers en studenten. Want de studenten werken vanuit allerlei disciplines samen aan praktijkopdrachten; dat is enorm leerzaam. Een voorbeeld is de aanpak van laaggeletterdheid in Nieuw-West. Studenten Toegepaste Psychologie geven taalles aan volwassenen, terwijl Studenten Ergotherapie de plekken in de wijk opsporen waar laaggeletterden zich bevinden en deze mensen naar BOOT leiden. Eerstejaarsstudenten Bestuurskunde werken aan een tool, om te meten hoeveel mensen in Nieuw-West echt laaggeletterd zijn. Dit project vindt plaats in samenwerking met Field Lab Nieuw-West (Urban Management).

Ontdekken waar je roeping ligt

Bij BOOT krijgen studenten de dynamiek van de praktijk mee, en dit betekent veel eigen verantwoordelijkheid. Een student SJD legt dit de rector uit: 'Tijdens een 'normale' stage richt je je maar op één onderdeel van je opleiding. Bij BOOT kom je als student in aanraking met alle kanten van het toekomstige werkveld; je ontdekt zo waar jouw hart ligt.'

 

 

Op locatie Nieuw-West kwamen tegelijkertijd kinderen binnen voor schoolwerkondersteuning

Lastig inpassen in het onderwijs

Rector Huib de Jong ziet duidelijk de meerwaarde van BOOT, maar begrijpt ook de uitdaging: de opdrachten blijken soms lastig in te passen in het onderwijs. Hannah Simonse, projectcoördinator van BOOT: 'Opleidingen hebben soms moeite met het inpassen van BOOT-opdrachten binnen het onderwijs, juist omdat het afwijkt van het traditionele onderwijs. Studenten ontwikkelen hier de competenties die ze nodig hebben, maar opleidingen kunnen daar niet altijd flexibel op reageren vanwege de vereisten.' Rector De Jong begrijpt dit dilemma: opleidingen zijn erg gefocust op accreditaties, en moeten daarvoor strenge normen opstellen voor praktijkopdrachten. Tegelijkertijd levert BOOT de buurt én het onderwijs enorm veel kennis op vanuit de praktijk.

Op één lijn

De BOOT-studenten en - medewerkers zitten op één lijn met de rector, vertelt Hannah Simonse: 'Dat houden we aan deze dag over. De boodschap van Huib de Jong was helder: we zien jullie, en wat jullie betekenen in het onderwijs.'

 

BOOT zijn buurtwinkels van Urban Practice, een praktijklab van de HvA op het gebied van grootstedelijke vraagstukken. Urban Practice is een cocreatie tussen de HvA, woningcorporaties en de gemeente Amsterdam. Daarnaast werkt BOOT vanuit meer dan 110 samenwerkingen van het (lokale) bedrijfsleven tot maatschappelijke organisaties en bewonersinitiatieven. Bij BOOT zijn jaarlijks 600 studenten werkzaam.