Hogeschool van Amsterdam

Project Hipper laat ouderen thuis revalideren

14 feb 2014 14:22 | Afdeling Communicatie

Revalidatie bij ouderen werkt het best in een vertrouwde omgeving. Maar hoe controleer je of de patiënt in beweging blijft en oefeningen juist uitvoert? Studenten van de HvA-minor Zorgtechnologie zetten de oplossing in: werken met omgevings- en bewegingssensoren.

De HvA voert het onderzoeksproject sensormonitoring uit, waarbij in het huis van ouderen omgevingssensoren geplaatst worden, die het beweeggedrag van de patiënt registreren.

Studenten van de minor Zorgtechnologie gaan de komende maanden één onderdeel hiervan uitvoeren in project Hipper: zij gaan met sensoren de revalidatie van ouderen meten na een heupoperatie. In project Hipper dragen de patiënten ook nog sensoren op het lichaam (been en de borst), zodat de bewegingen geregistreerd worden.

Coach-app en therapist app

Studenten van de minor zorgtechnologie hebben onder (bege)leiding van HvA-onderzoekers Ahmed Nait Aicha en Margriet Pol een prototype van een coach-app ontwikkeld voor het project, waarmee patiënten thuis de oefeningen gaan doen. Daarnaast is de therapist app ontwikkeld. Zorgprofessionals die met de patiënt werken, krijgen via een beveiligde app feedback van zowel de bewegings- als omgevingssensoren. De fysio-, ergo- of oefentherapeut ziet zo of er progressie in het bewegingspatroon zit. Op deze manier kan het revalidatieproces constant worden bijgestuurd.

Eerste resultaten

De afgelopen periode heeft de HvA al gebruikersonderzoek verricht naar sensormonitoring. Het blijkt dat ouderen moeten wennen aan de mogelijkheden van sensortechnologie. Zij vinden het geen problemen om sensoren in huis te hebben, omdat de patienten veiligheid belangrijker achten dan privacy. De komende maanden worden de prototypes van de apps getest; 4 patiënten worden hiervoor gevolgd. Vanaf september wordt project Hipper uitgebreid naar zo'n 50 tot 100 patiënten die met sensormonitoring revalideren.

Over Project Hipper

Project Hipper is een opdracht van CREATE-IT , het Kenniscentrum van de Hogeschool van Amsterdam. Studenten van de opleidingen ICT en Fysiotherapie bundelen hun krachten om een oplossing te bedenken voor de revalidatieproblemen van oudere mensen. Zij ontdekten dat oefeningen vaak onvolledig of verkeerd worden uitgevoerd, wat tot langzamer herstel leidt. Meer informatie op www.digitallifecentre.nl .

Neem voor meer informatie over project Hipper contact op met Ahmed Nait Aicha, contactpersoon en begeleider: a.nait.aicha@hva.nl . Neem voor meer informatie over het onderzoek naar sensormonitoring contact op met Margriet Pol: m.c.pol@hva.nl .