Hogeschool van Amsterdam

Omstreden verhuurdersheffing ter discussie op HvA-conferentie

16 jan 2014 14:28 | Afdeling Communicatie

Huren zijn het afgelopen jaar sterk gestegen. Terecht of onterecht? Feit blijft dat corporaties nu jaarlijks de verhuurdersheffing moeten ophoesten, die oploopt tot 1,75 miljard. Drie kopstukken uit de volkshuisvesting deelden hun kijk hierop tijdens de HvA-conferentie Volkshuisvesting op 14 januari.

Studenten Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD), HBO-Rechten en Bouwtechnische bedrijfskunde regelden de conferentie tot in de puntjes, waar woonprofessionals en politici op afstroomden om te discussiëren over de omstreden Verhuurdersheffing.

Rutte II-beleid werkt averechts

Hugo Priemus, emeritus hoogleraar aan het Onderzoeksinstituut OTB van de TU Delft, bijt de spits af: het huidige beleid (het woonakkoord van Rutte II) 'klinkt alsof je het er wel mee eens móet zijn': aanjagen van investeringen, zorg voor de kwetsbaren… Maar de woningproductie is nog nooit zo laag geweest. Corporaties kunnen geen geld steken in de bouw, doordat zij sinds december de Verhuurdersheffing moeten betalen. Een ander gevolg daarvan: de huurverhogingen per 1 juli 2013, waardoor veel huurders volgens het NIBUD onder de armoedegrens terechtkomen. De betaalbaarheid van sociale huurwoningen is echt een thema aan het worden. De Nederlandse Woonbond heeft dit bij minister Blok van Wonen meerdere keren aangekaart.

Woningcorporaties blijven nodig

Het is niet eerlijk, legt Priemus uit: commerciële verhuurders worden gematst, terwijl woningcorporaties moeten inleveren. Maar woningcorporaties blijven nodig: alleen zij kunnen voorrang geven aan degenen die niet aantrekkelijk zijn voor commerciële partijen. Het toekomstperspectief is grimmig, aldus Priemus: voor corporaties, huurders en bovenal voor de bouw.

Scheefwonen: niet recht te praten

Hester van Buren, lid Raad van Bestuur bij Woningstichting Rochdale, belicht de kant van de corporatie: 'De huren in Amsterdam waren eigenlijk veel te laag.' Is het echt zo onrechtvaardig dat sommige huurders meer gaan betalen? Veelverdieners konden jarenlang voor driehonderd gulden in de Nieuwmarktbuurt wonen, en haalden hun neus op voor een koopwoning of een woning buiten de ring. Die tijd is nu voorbij.

 

Het huishoudboekje van Rochdale

Rochdale is uiteraard niet blij met de Verhuurdersheffing: de corporatie had na jaren bestuurlijke problemen te hebben gehad, eindelijk haar bedrijfsvoering op orde. Van Buren geeft een kijkje in het 'huishoudboekje' van Rochdale: op al die 42.000 woningen rust eigenlijk een enorme hypotheek waar rente over betaald moet worden. Daar komt de Verhuurdersheffing bij, plus de bijdragen aan het fonds om failliete corporaties te redden. Moeilijk, maar het is nu 'back to the roots' voor de corporaties: voorlopig geen nieuwbouw, en de focus ligt op goed onderhoud, maar de huurder zal sommige reparaties voor zijn rekening moeten nemen.

Spanning huurder-verhuurder neemt toe

Dan neemt Ingrid Houtepen het woord, adviseur en coördinator bij het Stedelijk Bureau Wijksteunpunten Wonen. Houtepen vertelt dat veel Amsterdammers niet in een passende woning blijken te zitten. De top 3 van vragen gaan over de gestegen huurprijzen, gebrekkig onderhoud of het vinden van woonruimte. Houtepen merkt dat de spanning tussen huurder en verhuurder is opgelopen: door de Verhuurdersheffing en de hogere huren, maar ook door de lagere mutatiegraad: minder mensen verhuizen, omdat je geen alternatieve woning vindt voor dezelfde prijs. Met de werkgroep Betaalbaarheid en de steun van de stadsdelen hoopt Houtepen dat de situatie beheersbaar blijft.

Aandeel HvA-studenten

Na de discussie konden de aanwezigen deelnemen aan de workshops over scheefwonen, illegaal onderhuren starters en de situatie voor afstudeerders. Zowel het plenaire gedeelte als de workshops waren georganiseerd door de studenten van de minor Wonen en Leefbaarheid, ondersteund door de coördinator van de minor Wonen en Leefbaarheid van de opleiding SJD, Jeroen Zoon en medeorganisator en docent, Peter Witte. Doel is om ze dit maatschappijkritische perspectief mee te geven, omdat zij straks in dit vakgebied gaan werken.