Hogeschool van Amsterdam

Een pluim voor het stageveld

14 jan 2014 16:26 | Afdeling Communicatie

Stages zijn onmisbaar voor het opleiden van studenten Gezondheid tot volwaardige gezondheidsprofessionals. De economische krimp laat ook het stageveld niet ongemoeid. De stagebureaus Verpleegkunde en Oefentherapie werken intensief samen met de stageadressen om alle studenten toch een mooie opleidingsplek te kunnen bieden. “Ondanks de bezuinigingen voelt het als een gezamenlijke klus.”

Gek genoeg kampt de zorgsector met bezuinigingen, terwijl het aantal zorgstudenten bij Gezondheid stijgt. Zo moest het stagebureau Verpleegkunde in 2012 voor 350 Verpleegkunde-studenten een stageplek vinden, dit jaar zijn dat er maar liefst 480. Noedie Kattouw, docent en stagecoördinator Verpleegkunde licht toe: "Er zijn meerdere oorzaken voor de groei: baanzekerheid speelt mee bij de keuze voor de zorg. Ondanks de economische dip zijn er dankzij trends als vergrijzing straks juist weer veel zorgprofessionals nodig. Ook is Gezondheid geaccrediteerd met een goede beoordeling."

Trend: meer stageplekken bij wijkteams

Met de bezuinigingen in de zorg treden er verschuivingen op in het werkveld. Indirect verandert het stageveld mee. "Een ziekenhuisopname is tegenwoordig zo kort mogelijk," geeft Cees Salentijn, stagecoördinator Verpleegkunde, als voorbeeld. "Het gevolg is dat de ziekenhuispatiënt snel weer thuis is en daar zorg krijgt van wijkteams. Die teams schieten dan ook als paddenstoelen uit de grond. Er gaan dan vanzelf meer studenten stage lopen bij de extramurale instellingen."

" Stagiair houdt je scherp"

Ook de coördinator van het stagebureau Oefentherapie, Greet Gevers, ziet veranderingen: "Er vinden verschuivingen in de zorgverzekeringen plaats, waardoor een praktijk minder stage-uren kan bieden. Wij als stagebegeleiders van de opleiding maken dit jaar een professionaliseringsslag door één vaste contactpersoon per stageplek aan te stellen. Onze boodschap als stagebureau is dat een stagiair naast behandelen ook andere taken van de praktijk kan uitvoeren, zoals de administratie. Een stagiair leert in interactie met de stagebegeleider die spiegelt. Dat werkt ook andersom. Je leidt als stagebegeleider iemand op, en hierdoor blijf je ook alerter op je eigen werkzaamheden."

Stageveld is flexibel

De veranderingen vragen creativiteit en aanpassingsvermogen van de stagebegeleiders, de stagebureaus en de studenten. "Het stageveld krijgt daarvoor een pluim, iedereen helpt mee." Voorbeelden van nieuwe oplossingen? "Voorheen liepen alle Verpleegkunde-studenten stage in blok 2. Om iedereen te plaatsen, vragen wij aan instellingen of ze drie keer achter elkaar een stagiair willen begeleiden, dus ook in blok 3 en 4." En dan is er de duoplaats."Bij wijze van experiment laten we 34 studenten een stageplaats delen. Met z'n tweeën lopen ze in totaal zes dagen stage bij de instelling. Ook dit vraagt om flexibiliteit. Eén begeleider krijgt twee stagairs onder zijn hoede, en in plaats van vier dagen is er nu zes dagen een stagiair."