Hogeschool van Amsterdam

‘Harde deadlines en minder herkansingen helpen studenten vooruit’

17 okt 2013 14:42 | Afdeling Communicatie

Welke manier van toetsen vergroot het studiesucces van studenten? Moeten we herkansingen afschaffen en compensatie van vakken invoeren? .

Op 16 oktober discussieerden HvA-docenten hierover tijdens het grote Toetsdebat in leercentrum Floor. Desiree Joosten, lector Eigentijds Toetsen aan Fontys Hogescholen, en Henk Schmidt, rector magnificus van de Erasmus Universiteit presenteerden verrassende inzichten. Aanleiding voor het debat was de gloednieuwe HvA-scorewebsite .

Waarom falen zoveel studenten in het hoger onderwijs?

Met zijn eerste vraag schudt professor Henk Schmidt de aanwezigen wakker: de uitval is veel hoger dan docenten denken; in totaal maakt ongeveer 50% een opleiding in het hoger onderwijs niet af.

Schmidt vuurt een paar rake verklaringen af: studenten zijn niet slim genoeg, studenten studeren niet hard genoeg, toetsen zijn onvoldoende betrouwbare meetinstrumenten en de organisatie van het hoger onderwijs schiet tekort. Toch hier zit wel wat in, toont Schmidt aan de hand van cijfers. Zo hebben veel studenten onvoldoende voorkennis vanuit het voortgezet onderwijs (lage cijfers en zwakke profielen), zijn studenten last-minute managers en kan het toetsbeleid inderdaad beter.

Remedies tegen studieuitval en vertraging

Wat kan het hoger onderwijs hiertegen doen? De eerste remedie volgens Schmidt: stap over op blokonderwijs, zodat studenten niet zoveel vakken naast elkaar hoeven te volgen. Ook erg belangrijk: verminder het aantal herkansingen. Hoe meer herkansingen, hoe langer studenten over hun studie doen, toont Schmidt aan. En beslis compensatoir: stel niet het halen van alle vakken als norm, maar laat studenten vakken compenseren. 'De arbeidsmarkt is niet homogeen- iedereen vindt zijn niche,' aldus Schmidt. Nog een cruciale remedie: stel absolute deadlines. Studenten stemmen hun inspanning namelijk af op de uitdaging die je ze stelt.

Waarom toetsen?

Lector Desiree Joosten van Fontys werpt een belangrijke vraag op: in hoeverre wordt studiesucces bepaald door de toetsdeskundigheid van docenten? Joosten legt uit dat toetsen een meetinstrument zijn om te bepalen of studenten de stof beheersen én tegelijk een indicator zijn om het onderwijs bij te stellen- docenten zelf kunnen zo ook inschatten of ze op de juiste weg zijn. Joosten benadrukt dat docenten samen de verantwoordelijkheid hebben voor de toetsdeskundigheid: het geheel van toetsen is van belang. 'Zonder toetsdeskundige docenten geen studiesucces,' concludeert Joosten.

Vernieuwde scorewebsite

Nadat de volle tribunes over verschillende stellingen hebben gediscussieerd, komt het moment van de officiële onthulling. Rector Huib de Jong klikt op het virtuele strikje op het scherm en voilà, de nieuwe HvA-scorewebsite is geopend. Hier kunnen studenten, docenten, examencommissies, toetscommissies en andere medewerkers all relevante informatie vinden over toetsen en beoordelen.

Bekijk het eindresultaat op https://score.hva.nl/ .