Hogeschool van Amsterdam

Subsidie voor HvA-onderzoek sportblessures

27 sep 2013 09:50 | Afdeling Communicatie

Deze maand is aan het lectoraat Sportzorg een RAAK-subsidie toegekend voor het projectvoorstel ‘Niet langer buitenspel door sportblessures’.

Het project richt zich op kennisontwikkeling rondom vroege signalering van blessures, terugkeer in de sport na een blessure (‘Return to Play’) en multidisciplinaire begeleiding van sporters. Het lectoraat Sportzorg is een samenwerkingsverband tussen de Hogeschool van Amsterdam, TNO en de Vereniging voor Sportgeneeskunde.

Eén van de beoogde projectresultaten is het opleveren van een online registratiesysteem, dat sportblessures bij sporters herkent en bepaalt wanneer een geblesseerde sporter weer training- of wedstrijdfit is. Daarnaast wordt een sportmedisch protocol ontwikkeld, dat de stappen beschrijft voor een multidisciplinaire samenwerking tussen sporttrainers en -coaches, fysiotherapeuten en sportartsen. Deze samenwerking moet de preventie van blessures en het hersteltraject van geblesseerde sporters verbeteren.

Partners

De organisaties die aan het project gaan meewerken zijn de Hogeschool van Amsterdam, TNO, Vereniging voor Sportgeneeskunde, Nederlands Paramedisch Instituut, NLcoach, CTO Amsterdam, De Sportartsen Groep, ManualFysion, Hanzehogeschool Groningen/Universitair Medisch Centrum Groningen en VU Medisch Centrum.

Over het lectoraat

Dr. Janine Stubbe (1977) is in mei 2013 gestart als lector Sportzorg bij Domein Bewegen, Sport en Voeding van de Hogeschool van Amsterdam. Binnen het lectoraat richt Stubbe zich op het voorkomen en behandelen van sportblessures. Zij studeerde Bewegingswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2006 promoveerde zij aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het onderzoek naar de genetische factoren van sportgedrag en de relatie tussen sportgedrag en welbevinden. Voor haar proefschrift ontving zij de Nederlandse Volksgezondheidsprijs. In 2007 begon Janine als onderzoeker bij TNO. Inmiddels werkt zij bij TNO als senior onderzoeker en heeft zij de onderzoekslijn sport onder haar hoede. In 2011 ontving Janine voor haar onderzoek naar tennisblessures de International Tennis Federation Sport Science Research Grant. Naast haar baan als senior onderzoeker bij TNO is Janine sinds 2012 werkzaam bij de Hogeschool van Amsterdam. In 2013 is zij benoemd tot lector Sportzorg.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met persvoorlichting@hva.nl of 06-21156400.