Hogeschool van Amsterdam

RIVM en HvA ondertekenen samenwerkingsovereenkomst over public health

6 sep 2013 16:30 | Afdeling Communicatie

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) gaan samenwerken op het gebied van public health.

Directeur Generaal André van der Zande (RIVM) en rector Huib de Jong (HvA) ondertekenden vandaag een overeenkomst.

Voorlopig zal de samenwerking plaatsvinden op de thema's 'voeding en beweging', 'gezonde en duurzame leefomgeving ' en 'sociaal-economische gezondheidsverschillen'.

Lea den Broeder van het RIVM -centrum Voeding, Preventie en Zorg geeft de samenwerking vorm door één dag per week aan de slag te gaan als gedetacheerd wetenschappelijk adviseur Omgeving en Gezondheid bij het domein Bewegen, Sport en Voeding.

Burgerperspectief 'missende schakel'

Den Broeder gaat tijdens haar onderzoek principes en methodes ontwikkelen, om samen met burgers kennis over de gezondheid van hun eigen wijk te vergaren: 'We weten heel erg veel over de burger en haar of zijn gezondheid, maar wat daarbij nog ontbreekt is de relevantie voor de mensen zelf. De kennis gaat wel óver de burger, maar is niet ván haar of hem. Het burgerperspectief is dus de ontbrekende schakel - naar die schakel gaan we de komende jaren samen op zoek. Zo kunnen we bijvoorbeeld met wijkbewoners werken aan een Gezonde Wijk Profiel en kunnen zij die vervolgens gebruiken om plannen voor de wijk te toetsen aan wat voor hen belangrijk is.'

'Hoe het er precies uit gaat zien hangt af van de lokale context en de behoeften van wijkbewoners, professionals en beleidsmakers. Aan het eind hebben we hopelijk in ieder geval een stapje gezet op weg naar 'Citizen Science'.'

Het onderzoek, dat deel uitmaakt van het strategisch onderzoeksprogramma van het RIVM, wordt grotendeels uitgevoerd in Nieuw-West.