Hogeschool van Amsterdam

Coachlijn SM&O stimuleert studiesucces

7 mei 2013 11:28 | Afdeling Communicatie

De opleiding Sport, Management en ondernemen scoort al jaren hoog op studenttevredenheid. Het onderwijs van deze opleiding kenmerkt zich door vier lijnen: management en organisatie (theorie), sport, beroepspraktijk (stage) en -last, but not least- de zogenaamde ‘coachlijn’. Als een rode draad loopt de coachlijn door de opleiding om studenten van begin tot einde te begeleiden bij hun persoonlijke ontwikkeling.

Docent Remco Koopmeiners legt uit hoe de coachlijn werkt: 'De eerste twee jaar worden coachlessen gegeven aan halve klassen. Studenten schrijven in het begin een persoonlijke biografie, zodat de coach ze echt leert kennen. Aan het einde van het tweede jaar kiezen studenten hun persoonlijke coach, die ze vanaf het derde jaar één op één begeleidt.'

Méér dan alleen studieloopbaanbegeleiding

De coach is eigenlijk méér dan alleen een studieloopbaanbegeleider. De student bespreekt met hem/haar sterke en zwakke punten, competenties, vaardigheden en hindernissen, maar gaat met de coach ook verder de diepte in. Welke persoonlijke aspecten helpen de student, of zitten hem/haar juist in de weg? Waarom blijf je hangen in gedrag dat eigenlijk niet effectief is? De coaching draagt bij aan meer inzicht in eigen persoonlijkheid en gedrag, en stimuleert studenten om zich hierin verder te ontwikkelen. 'Zelfreflectie is een belangrijke component van het leerproces, dit maken we expliciet in de coaching,' aldus Koopmeiners.

Betrokkenheid loont

De hoge tevredenheid van studenten over Sport, Management en Ondernemen heeft meerdere aanleidingen, maar het contact dankzij de coachlijn speelt wel degelijk een cruciale rol. 'Wanneer een student zich verbonden voelt met de opleiding, docenten en medestudenten, heeft dit invloed op het studiesucces,' licht Remco Koopmeiners toe. 'Binding is een kritische succesfactor. Hoe persoonlijker het onderwijs, des te beter de resultaten.'

Succesvolle beoordeling accreditatiecommissie

Volgens opleidingsmanager Jaap van Hulten zijn niet alleen de studenten zelf tevreden, maar wordt de onderwijskwaliteit ook buiten de opleiding opgemerkt: 'Vanuit het bedrijfsleven horen we dat onze studenten proactief zijn, out-of-the-box kunnen denken en kansen zien in plaats van bedreigingen. De coachlijn speelt hier zeker een belangrijke rol in: studenten worden uitgedaagd om verantwoordelijkheid voor zichzelf te nemen en buiten hun comfortzone te treden.'

Op 25 april bezocht de NVAO-accreditatiecommissie de opleiding. Uit de eerste mondeling terugkoppeling blijkt dat de opleiding op alle punten als 'goed' is beoordeeld en opnieuw het bijzonder kenmerk 'ondernemen' heeft gekregen. 'Een uniek resultaat,' zegt Van Hulten trots.