Hogeschool van Amsterdam

Promotiebeurzen voor onderzoekende HvA-docenten

11 feb 2013 15:38 | Afdeling Communicatie

3 HvA-docenten ontvangen NWO-promotiebeurs: Viyan Rashid (Bewegen, Sport en Voeding), Tito Bachmayer (Maatschappij en Recht) en Mark Scheper (Gezondheid).

Voedingspatroon en overgewicht

De drie docenten die een promotiebeurs ontvangen zijn werkzaam bij DBSV, DMR en DG. Zij worden de komende vier jaar lang maximaal twee dagen per week vrijgesteld om te werken aan hun promotieonderzoek. Viyan Rashid, docent bij de opleiding Voeding en Diëtetiek (DBSV), onderzoekt de oorzaken en gevolgen van overgewicht bij Amsterdamse kinderen. 'Overgewicht komt veel vaker voor bij Amsterdamse kinderen van niet-Nederlandse afkomst en uit een lagere sociale klasse, dan bij andere groepen,' vertelt Rashid. 'Over de oorzaken daarvan weten we nog maar weinig, maar het ligt voor de hand dat het voedingspatroon een belangrijke factor is. In het project Amsterdam Born Children and Development (ABCD), waarbij een groot cohort kinderen vanaf de geboorte wordt gevolgd, worden onder meer gegevens verzameld over gewicht en voeding. En met behulp van die gegevens hopen we bij te kunnen dragen aan gezondere eetgewoonten voor kinderen.'

Hypermobiliteit bij kinderen

Docent Fysiotherapie Mark Scheper doet onderzoek naar het hypermobiliteitssyndroom bij kinderen. Scheper: 'Hypermobiliteit betekent zoiets als: te losse gewrichten hebben. Kinderen met Hypermobiliteitssyndroom (HMS) hebben pijnklachten en worden door de aandoening beperkt bij allerlei activiteiten. Hoe HMS ontstaat is nog onbekend en dat maakt het lastig om effectieve zorg te bieden. Mijn onderzoek is erop gericht om risicoprofielen voor het ontstaan van HMS te ontwikkelen. Dat kan er uiteindelijk toe leiden dat kinderen met HMS betere zorg krijgen.'

Culturele smaakvoorkeuren en attitudes van transnationals

De derde HvA'er die een promotiebeurs ontvangt is Tito Bachmayer, docent maatschappelijk werk en dienstverlening bij DMR. Hij doet onderzoek naar kosmopolitisme, culturele smaakvoorkeuren en cultuurconsumptie onder 'transnationals'. 'Door de globalisering is er een nieuwe bevolkingsgroep in onze samenleving in opkomst: de hoogopgeleide, transnationaal georiënteerde middenklasse,' zegt Bachmayer. 'Met de term transnationaal bedoelen we dat deze in Nederland woonachtige groep in het buitenland heeft geleefd en/of daar werkervaring heeft opgedaan. Deze mensen vertonen in cultureel opzicht andere kenmerken dan de nationaal georiënteerde, hoogopgeleide middenklasse. In mijn onderzoek bekijk ik in hoeverre en op welke wijze cultuurconsumptie, smaakvoorkeuren en attitudes van deze twee groepen van elkaar verschillen.'