Hogeschool van Amsterdam

ISO: Beschuldiging van fraude HvA onzin

18 dec 2011 09:26 | Afdeling Communicatie
In een persbericht spreekt het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) zich uit tegen stemmingmakerij rondom de vermeende fraude bij opleidingen van de Hogeschool van Amsterdam.

Persbericht ISO:

Utrecht, 17 december 2011 - In de Telegraaf van zaterdagochtend 17 december jl. wordt gesproken over diplomafraude bij de HvA. De kwaliteit staat weliswaar onder druk, maar er is geen enkele reden om te aan te nemen dat er ongeldige diploma's zijn verstrekt. Volgens het ISO is een kritische blik op de kwaliteit wel noodzakelijk, maar is het vertrouwen snel geschaad en zorgvuldigheid dus noodzakelijk.

De Telegraaf baseert zich op de brief die 53 docenten van de International Business School (IBS) aan het management van dit domein heeft verstuurd. In deze brief worden de problemen aangestipt tussen de docenten en het management. "Het had niet ongelukkiger gekund: docenten trekken aan de bel om de kwaliteit en de cultuur aan de orde te stellen. Het resultaat is opnieuw stemmingmakerij rondom een hogeschool," aldus Sebastiaan Hameleers, voorzitter van het ISO, "Als er aanleiding is voor een onderzoek, dan kan er pas fraude geconstateerd worden als dit onderzoek is afgerond. Tot die tijd is de fraude niet bewezen."

Het ISO waardeert de snelle reactie van HvA-rector Jet Bussemaker. Het is van groot belang dat er spoedig wordt ingegrepen bij IBS. De komende week gaat de rector in gesprek met een delegatie van de briefschrijvers. De medezeggenschap van de HvA weet te melden dat op basis van de voor hun beschikbare informatie geen hbo-onwaardige diploma's zijn uitgereikt. Alle betreffende opleidingen zijn geaccrediteerd conform de geldende normen van de NVAO.

Het ISO is van mening dat de berichtgeving zoals deze in de Telegraaf is neergezet onjuist is. Daarom roept het ISO de media op om zorgvuldig met het imago van onderwijsinstellingen om te gaan. Vertrouwen is snel geschaad, maar het herstel vraagt vaak een lange adem.