Hogeschool van Amsterdam

Digitale toegankelijkheid in het hoger onderwijs

2 dec 2011 11:24 | Afdeling Communicatie

De brochure geeft informatie over de mogelijkheden voor een beleidsmatig aanpak voor een goede toegankelijkheid en studeerbaarheid als basiskwalificatie van het hoger onderwijs voor alle studenten, mét en zónder functiebeperking.