Hogeschool van Amsterdam

'DBSV gaat zich meer op Amsterdam richten'

12 dec 2011 15:20 | Afdeling Communicatie
Bericht van Foliaweb.

Studenten van de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) moeten vanaf volgend studiejaar minstens een keer stage lopen op een zwarte school. Domeinvoorzitter Jacomine Ravensbergen wil benadrukken dat studenten worden opgeleid voor de Randstad.

Het is een van de maatregelen die de komende jaren zullen worden ingevoerd binnen het Domein Bewegen, Sport & Voeding. Volgens Ravensbergen, nu een jaar domeinvoorzitter, gaat er 'heel veel, heel goed' binnen haar domein. De opleidingen voeding & diëtetiek, sport, management & ondernemen en lichamelijke opvoeding scoren steevast hoge cijfers in de Elsevier studiegids en de Keuzegids HBO . Maar, voegt Ravensbergen eraan toe: 'Stilstand is achteruitgang.'

Wat kan er beter binnen Bewegen, Sport & Voeding? 'De drie opleidingen binnen ons domein werken nog te weinig samen. Een voorbeeld: binnen voeding & diëtetiek was sport en bewegen geen onderdeel van het curriculum. Dat is raar als je verkondigt dat sport en bewegen voor iedereen goed is en je past het zelf niet altijd toe. Sport is vanaf dit studiejaar onderdeel van het curriculum. Ook inhoudelijk wordt meer op het snijvlak van bewegen en voeding samen gedaan. Nu zie je mooie gezamenlijk projecten ontstaan waar ALO-studenten aan beweegprogramma's werken en meten en studenten voeding de kantine kritisch bekijken en herinrichten.'

Onderzoek wordt binnen de hele hogeschool belangrijker. Geldt dat hier ook? 'Onze opleidingen hebben inmiddels een stevige onderzoeksleerlijn. Het wordt voor alle beroepen steeds belangrijker. Als je straks als docent lichamelijke opvoeding voor de klas staat, vinden wij dat je moet kunnen bepalen of jouw lessenserie effect heeft. Niet alleen op de kinderen met een gemiddeld talent voor bewegen, maar ook op hoogvliegers en op kinderen met een beweegachterstand of beperking. Om onze studenten praktijkonderzoek aan te leren zetten we structurele onderzoeksprogramma's op in onze opleidingsscholen.'

Wat voor scholen zijn dat precies? 'Wij hebben al langer een convenant met de Stichting Westelijke Tuinsteden, een stichting met vijftien openbare basisscholen in Nieuw West. Dan heb je het over scholen met grootstedelijke problematiek. Tot nu toe kozen onze studenten zelden voor een stage op een van die scholen. Vanaf volgend collegejaar zijn zij verplicht één praktijkstage bij een van deze basisscholen te volgen. Op deze scholen vind je veel kinderen met overgewicht en bewegingsarmoede. Daar zijn natuurlijk allerlei onderzoeken aan te koppelen.'

Het is ook een speerpunt van rector Jet Bussemaker: de hogeschool meer verbinden aan de stad. 'Een voorbeeld is BOOT (Buurtwinkel voor Onderwijs, Onderzoek en Talentontwikkeling, red.). Vanaf januari start een nieuwe BOOT op Plein '40-'45. Wij proberen voor de bewoners in Nieuw West een structureel programma op het gebied van bewegen en voeding te ontwikkelen. Onder andere door onze minor health and active lifestyle daar een permanente plek te gaan geven.'

Ravensbergen wijst ook op de topsport ambitie van de gemeente Amsterdam, waar haar domein zich graag aan verbindt. 'Samen met de Vrije Universiteit, het Centrum voor Topsport en Onderwijs, Innosport en de betrokken sportbonden, richten we fieldlabs in waarin de beoefening van topsport onderwerp van onderzoek is. Het onderzoek kan vervolgens weer de topsport ondersteunen. Dat doen we met duostages van HvA- en VU-studenten, onder meer in het Sloterparkbad, op de Bosbaan en sportpark Ookmeer.'

Tijdens het bezoek van staatssecretaris Halbe Zijlstra , vorige maand, leek de uitval van mbo-studenten een probleem. Klopt dat? 'Er zijn studenten die hier binnenkomen die inderdaad de juiste voorkennis missen. Maar het is niet gezegd dat dit altijd mbo'ers zijn. Bovendien hebben we voor het gebrek aan kennis op specifieke vakken als scheikunde een inhaalprogramma. Gemotiveerde studenten doen mee aan zo'n aanbod en werken hard aan hun studie. Dat zijn degenen die slagen. Het probleem van vroege uitval ontstaat, zo is mijn indruk, vooral bij studenten die zich laat aanmelden en zich niet hebben laten voorlichten. Dat zijn we nu aan het analyseren. Al zouden we er hoe dan ook bij gebaat zijn als de inschrijfperiode naar voren wordt gehaald.'